Radu Carp, profesor la Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii București este autorul unor necesare și binevenite contribuţii livrești. Alături de noul volum pe care autorul ni-l propune, amintim Mai are politica vreun sens? Instrumentele democraţiei și povara populismului...