Impulsul comunitar european extins pe mapamond a condus la fenomenul comemorativ dedicat primei conflagraţii mondiale. Milioanele de morţi, numeroșii mutilaţi și uriașele distrugeri de bunuri, dar mai ales evocarea încrâncenărilor letale din tranșee, a lagărelor...