Arnold Toynbee, reputatul istoric britanic, declara că „religia este afacerea serioasă a rasei umane”. Nu sunt împotriva oricărei implicări a religiei în viaţa publică. Aș face însă distincţie între reaua și buna întrebuinţare a...