filosofie

Socrate cinicul

Lui Diogene din Sinope, imaginea emblematică a cinismului, i se spunea că este „un Socrate devenit nebun”. Contemporanii săi, care i-au dat această poreclă, și istoria gândirii, care a păstrat-o în memorie, recunosc în acest fel că Socrate este...

2514 Vizualizări

Kitschul ca discurs transcultural

A-l socoti pe Klimt un autor al kitschului pare a fi, cel puțin „la o primă navigare”, actul hermeneutic ce mută portretele de salon vienez, ale Adelei Bloch-Bauer, în rândul tablourilor semnate de Reni, Murillo și MacKart, consacrate ca posibile „minciuni...

1946 Vizualizări

Categorie filosofică versus concept intercultural

La o primă vedere, categoria filosofică este o noțiune cu rol constitutiv-semantic într-o reconstrucție filosofică. Iar concept intercultural este noțiunea adusă din afara unei filosofii determinate cultural și re-formată potrivit datelor acesteia din urmă. Poate reveni...

1914 Vizualizări

Neființa ca hotar existențial

Încă de la primele ocurențe ale acestui tip de preocupare umană, problema neființei a fost o piatră de încercare pentru rostirea filosofică. Odată cu încercările incipiente de gândire ale grecilor, ea și-a făcut simțită prezența prin apeiron-ul...

2022 Vizualizări

Analogia, termen eminamente teologic

Florin Crîșmăreanu, Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015   Rod așteptat al preocupărilor filosofice și teologice de lungă durată, volumul intitulat Analogie și hristologie....

2079 Vizualizări

Din nou despre cartea de filosofie

Ioan-Alexandru Tofan, Cuvinte, lucruri, imagini. Teorie critică la Walter Benjamin și Theodor W. Adorno, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015   E ușor de observat că noua colecţie „Sophia” de la Editura Universităţii „Alexandru...

2148 Vizualizări

Bestiarul puterii

Diana Mărgărit, Ioan-Alexandru Tofan (coord.), Bestiarul puterii. Discursuri, practici, manifestări, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014   Unul dintre volumele recent publicate la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”...

2027 Vizualizări

Autocreaţia ca joc serios

În ultimele sale texte, interviuri sau discuţii informale, Foucault repeta frecvent o afirmaţie pe cât de incitantă, pe atât de riscantă: „să facem din vieţile noastre opere de artă”. Criticii și adversarii intelectuali ai gânditorului francez...

2068 Vizualizări

Ontologia jucăriei la Walter Benjamin

Interesant în cazul lui Walter Benjamin este felul în care lucrurile secunde, aparent insignifiante sau derizorii capătă o însemnătate aparte în cadrul reflecţiilor sale metafizice și teologice, în același fel în care „agenţii mesianici”...

1889 Vizualizări

Filosofia la LIBREX Iași, 2015

La târgul de carte LIBREX din acest an, desfășurat la Iași între 11 și 15 martie, filosofia a fost din nou bine reprezentată. Sub platforma Think Factory, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” a lansat ultimele patru apariţii editoriale din Colecţia „Sophia”....

2032 Vizualizări

Seriozitatea jocului

„Timpul este un copil care se joacă.” Prin această spusă a lui Heraclit jocul intră în cultura occidentală ca simbolul privilegiat al inocenței, al gratuității, al imaginației, al schimbării regulilor după bunul nostru plac, deci al libertății. Când...

2061 Vizualizări