Daniel Șandru

Despre autor

Profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, instituție în cadrul căreia a fost ales în 2012 președinte al Senatului Universitar. Este director al revistei de cultură contemporană Timpul și redactor-șef al revistei de științe politice Polis. A publicat volumele Reinventarea ideologiei (2009, Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române, Premiul revistei Sfera Politicii și Premiul revistei Transilvania pentru filosofie politică) și Ipostaze ale ideologiei în teoria politică (2014, Premiul revistei Transilvania pentru teorie politică) și a coordonat șase volume pe teme de teorie și știință politică.