Daniel Șandru

vineri

25

iulie 2014

0

COMENTARII

Mitul perfecțiunii și iluziile intelectuale

Scris de , Postat în Editorial

04

Inclusiv pe dimensiunea sa culturală, spațiul public românesc relevă întreținerea recurentă a unor iluzii ce proiectează, în planul imaginarului social, un soi de mit al perfecțiunii către care aspiră o veritabilă „elită vizionară”, neînțeleasă, însă, de cei care, din variate motive, nu au acces la „adevărul revelat”. Din câte îmi pot da seama, o astfel de structură mitică include multiple componente, de la cea a „excepționalismului” pe care și-l revendică membrii diferitelor „grupuri de prestigiu”, trecând prin aceea a unui tipar de societate construită rațional și existentă doar în plan mental și ajungând până la respingerea a tot ceea ce nu se înscrie, categorial, în arhitectura ideatică pe care acest tipar îl presupune. E-adevărat: realitatea socială este imperfectă, cea românească, poate, cu asupra de măsură, și de aici decurge probabil nevoia de raportare la un ideal regulativ. Dincolo de rolul său normativ, acesta din urmă nu se poate impune, însă, prin dictat intelectual, oricât de mult le place unora să viseze la statutul „excepțional” pe care, chipurile, l-ar deține. Este la fel de adevărat: antropologii și sociologii, la fel și istoricii, nu ar mai avea, printre obiectele lor de studiu, imaginarul social, în absența unor proiecții de tip utopic. Însă, cum știm deja, utopiile sunt periculoase, chiar dacă sunt produse ale intelectualilor, iar ideea „excepțională” că ele trebuie puse în practică într-o manieră „rațională” anulează însăși funcția critică a rațiunii. Nu mai puțin adevărat: categoriile etice rămân repere pentru interpretarea realității, însă trasarea unei „frontiere interne” în plan social, între „noi”, artizanii binelui, și „ei”, profanii ce nu au acces la acesta, e foarte departe de normalitatea atitudinii intelectuale, fiind mai curând o expresie a unui maniheism structural.

Nimic din cele redate mai sus nu arată că mitul perfecțiunii se va dezintegra; e de crezut că el se va edulcora în timp, pentru a reveni ulterior, în funcție de evoluția contextului social, dat fiind că imaginarul însuși are un caracter procesual. Prezente vor fi, însă, mereu iluziile intelectuale ce fundamentează structura ușor redemptivă a acestui mit. Ele se află în spatele măștii autenticității pe care intelectualii ce le întrețin o poartă cu o savantă naturalețe. Spre exemplificare, aș identifica mai întâi iluzia detașării. Circumscrisă conjecturii „turnului de fildeș”, aceasta are drept nucleu credința că intelectualii sau (și aici e musai ca tonul să fie grav!) „oamenii de cultură” trebuie să fie detașați de realitatea socială, mai cu seamă de dimensiunea politică a acesteia. Problema este că, oricât de „detașați” își imaginează că ar putea fi, realitatea în care trăiesc rămâne amprentată social și politic, iar problemele de ordin social și politic sunt chestiuni ce trebuie interpretate și intelectual, având inclusiv o încărcătură culturală. Ar fi, apoi, iluzia obiectivității, remanență a visului pozitivist ce își propunea „să ridice” umanioarele la nivelul aceluiași statut pe care îl dețin științele naturii. Pretenția de obiectivitate este jucată intelectual (în plan iluzoriu, desigur!), de fiecare dată când aflăm că domeniul cultural e liber de valori ideologice, de parcă, vorba lui Karl Mannheim, ar exista un cârlig care, agățându-ne de la spate, ne-ar putea extrage din mediul în care suntem socializați, eliberându-ne astfel de „păcatul” de a interpreta subiectiv realitatea. Aș menționa, în fine, iluzia necesității istorice. Chiar dacă relevarea „mizeriei istoricismului” s-a produs nu doar ideatic, ci și faptic, există o anumită credință ce susține că istoria are un curs prestabilit și că, în cadrul acestuia, intelectualii dețin, cum altfel, un rol „destinal”; prin urmare, covorul roșu ar trebui să le fie deja așternut la picioare.

În mod evident, realitatea e departe de asemenea (auto)amăgiri. Pentru simplul motiv că ea nu este exclusiv o producție intelectuală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *