Perioada comunistă, în dezbatere la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Andrei Cucu Publicat la: 24-02-2015

Universitatea „Petre Andrei” va organiza de-a lungul anului 2014 o serie de peste 30 de evenimente, constînd în conferinţe, dezbateri, lansări de carte, proiecţii de filme, expoziţii și spectacole legate de trecerea a 25 de ani de la căderea comunismului în România. Proiectul se intitulează După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est și este coordonat de decanul Facultăţii de Știinţe Politice și Administrative, conf. univ. dr. Sorin Bocancea. Coordonatorul suitei de manifestări a argumentat astfel programul propus spre desfășurare: „Pro­iectul nostru în­su­mează o serie de acţiuni menite să reunească opinii ale specialiștilor din domeniul socio-uman, măr­turii ale victimelor re­gimu­lui comunist (deţi­nuţi, emigranţi ș.a.) și alte forme de exprimare pe întregul parcurs al anului 2014, tocmai în vederea conștientizării consecinţelor pe care comunismul le-a avut asupra europenilor din fostul lagăr comunist”. Pe parcursul lunilor februarie și martie, în acest cadru s-au des­fășurat mai multe conferinţe, fiecare dintre acestea avînd drept subiect cîte o problemă specifică funcţionării regimu­lui comunist din România.

Lansarea oficială a proiectului anual a avut loc duminică, 26 ianuarie 2014, prin lansarea cărţii Viaţa lui Ceaușescu. Fiul Poporului, coordonată de prof. univ. dr. Lavinia Betea, urmată de proiecţia filmului Moartea Ceauşeştilor – Trei zile pînă la Crăciun, în regia lui Radu Gabrea, după scenariul jurnalistului Grigore Cartianu.

În ziua de 17 februarie s-a desfă­șurat dezbaterea cu tema Revolta studenţilor de la Iași din 1987, moderată de prof. univ. dr. Doru Tompea, la care au partici­pat prof. univ. dr. Ioan Agrigoroae, prof. univ. dr. Daniel Condurache, precum și președintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, participant la evenimentele de atunci ca student, alături de foștii săi colegi Constantin Biolan și Silviu Alupei.

Marţi, 4 martie 2014, cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la marea catastrofă pe care a reprezentat-o cutremurul din 1977, sub coordonarea rectorului Universităţii „Petre Andrei” din Iași, prof. univ. dr. Doru Tompea, a avut loc dezbaterea Gestionarea crizelor provocate de ca­tastrofe în România comu­nistă, care a debutat cu prelegerea intitulată Cernobîl – un dezastru gestionat prin manipulare, susţinută de prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, vice­președintele Fede­raţiei Mondiale de Ne­uro­chirurgie. Ulterior, parti­cipanţii la dezba­tere au discutat despre modul în care auto­rităţile comuniste căutau soluţii pentru probleme­le cauzate de catastrofe na­turale, precum cutremurele și inundaţiile.

De Ziua Femeii, în cadrul aceluiași proiect cu desfășurare anuală, a avut loc conferinţa naţională cu tema Statu­tul femeii în România comunistă, coordonată de lect. univ. dr. Alina Hurubean. În cadrul acesteia, au fost susţinute un număr de 11 lucrări semnate de specialiști din București, Iași, Timișoara și Chișinău, în discuţie aflîndu-se cele două etape prin care poate fi evidenţiat statutul femeii în perioada regimului comunist: cea a politicilor de emancipare, legate de perioada 1948-1965, și aceea a politicilor pronataliste agresive, desfășurate în perioada 1966-1989.

Revista de cultură Timpul este parte­ner media al acestui proiect organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

Dacă v-a plăcut acest articol, alăturaţi-vă, cu un Like, comunităţii de cititori de pe