Black Subdivisions

Maria Bilașevschi Publicat la: 14-03-2016

Black Subdivisions este titlul sub care se desfășoară în prezent expoziția semnată de Alexandra și Alexandru Floarea în cadrul Galeriei „Grand Hotel Traian”. Ambii artiști depășesc imaginarul convențional prin impunerea unei amprente personale pe fiecare suprafață, fie că e o piesă de design vestimentar, grafică sau pictură.

Cei doi tineri artiști, Alexandra Floarea, absolventă a secției Pictură din cadrul Universității de Arte ieșene, și Alexandru Floarea, student în anul al III-lea la secția Design vestimentar, explorează semnificația conceptelor de construcție și deconstrucție, asamblaj și ready-made, prin tehnici neconvenționale ale domeniului de exprimare artistică, având ca punct de plecare structuri ancestrale și forme organice.

Alexandra Floarea se distanțează de canoanele clasice ale picturii de șevalet, reevaluând noțiunea de compoziție prin procedee ce țin mai degrabă de tehnologie. Portretele artistei sunt create prin suprapuneri de straturi de culoare pe elemente transparente, prin tehnica decalcomaniei (ce datează încă din secolul al XVIII-lea), dar pe un suport cât se poate de actual: dispozitive LCD pregătite pentru intervenția cromatică cu mult timp înainte.

Lucrările Alexandrei Floarea sunt structuri dihotomice. Într-un prim plan, la nivelul vizibilului, dihotomia rezultă din juxtapunerea pe structură a compoziției cromatice, care se dezvăluie ca o structură aparent superficială, ce căptușește derma sistemului de adâncime. La nivel conceptual, artista manipulează prin textură percepția vizuală, însă această dirijare a ochiului spre substratul creator de formă este supusă hazardului și aleatoriului, așa cum și forma finită a lucrării nu este rezultatul unei planificări minuțioase, ci al intuiției.

Privind formele abstracte ori portretele cu o doză de neclaritate prestabilită, privitorul se află în fața propriilor chestionări legate de rolul său într-o societate manipulată prin informații incomplete și un vizual denaturat. Malformațiile la nivelul principiilor și sufletului, lipsa filtrului personal care să discearnă autenticul de fals se acumulează în lucrările Alexandrei Floarea în straturi ale dezumanizării și autosubminării. Artista nu se poziționează împotriva ființei contemporane, ci o disecă, iar în anumite cazuri o recontextualizează și o înzestrează cu calități umane, ce radiază difuz dinspre adâncime spre suprafață.

Un alchimist postmodern, Alexandru Floarea expune creații vestimentare ce sunt veritabile instalații, inspirat fiind de textura rocilor vulcanice, lignit, cărbune și de forme de sorginte animalieră (coarne de berbec sau căprior, carcase de păsări). Artistul construiește treptat, prin ardere, topire, alipire a fetrului sau a blănii, forme ce amintesc de primordial și efemeritate. O rochie maiestuoasă ce pare că a erupt din freamătul lavei vulcanice, pietrificată în timp, veghează asupra spectatorilor. Nu numai tehnica prin care a fost creată impresionează privitorul, ci și accesoriul principal, integrat în compoziție, amplasat în centrul piesei vestimentare: o țeastă de cal. Artistul nu tratează craniul ca pe un memento mori, ci ca pe o transfigurare, o descoperire a sensului propriei integrări printr-un proces de dezintegrare ce exprimă realitatea sub forma unei călătorii analitice a propriului eu.

Aceluiași proces de „carbonizare” îi sunt supuse și accesoriile ce abundă în elemente organice. Din fiecare pantof emerge un element osos, coarne de cerb, gheare, aglutinate cu silicon, smoală sau sare mare, deasupra cărora planează un corb profetic. Alexandru Floarea este un scenograf subtil; el nu plantează aleatoriu obiectele, ci coordonează o mise-en-scène în care lumina, culoarea, îmbinarea elementelor, mișcarea privitorului în jurul lucrării conlucrează la efectul final.

O expoziție în care jumătățile se susțin reciproc, Black Subdivision presupune, pe lângă explorarea unor tehnici și materiale neconvenționale, explorarea sinelui în incisivitatea disturbantă a prezentului.

Dacă v-a plăcut acest articol, alăturaţi-vă, cu un Like, comunităţii de cititori de pe