COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE

Comunicat de presă Publicat la: 03-07-2017

Iulie – Noiembrie 2017
Str. Al. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași

Organizator: 1+1
Co-organizator: tranzit.ro/ Iași
În parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

http://unuplusunu.org/
http://ro.tranzit.org/ro/calendar

În prezent sfera publică resimte acut nevoia clarificării în raport cu ascensiunea curentelor identitare naționaliste care erodează principiile democrațiilor liberale. Noi propuneri naționaliste pun la încercare în mod radical conceptul liberalismului democratic. Proiectul COMUNITĂȚI RE-IMAGINATE va ilustra capacitatea artei contemporane de a oferi moduri de înțelegere aprofundată ale prezentului social, în strânsă legătură cu memoria locală și agenda artistică globală.

COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE este un proiect cultural transdisciplinar, realizat în Iaşi, cu contribuția unor artişti, teoreticieni sau cercetători locali şi internaţionali. Prin metode specifice artei contemporane (microrezidenţe, expoziţii, proiecţii de filme, prezentări și discuții) sau dezbaterii publice umanist-sociale (seminarii, prezentări, interviuri), COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE adresează conceptele de „naţiune” și „naţionalism” în contextul specific al istoriei culturale a Iaşiului (pe de o parte Unirea din 1859, nostalgia vechiului statut de capitală, vecinătatea cu Republica Moldova, condiția de oraş de graniţă al Uniunii Europene, pe de altă parte influenţa cercurilor eclesiastice tradiţionaliste, rolul specific în apariţia şi ascensiunea celei mai importante mişcări de tip fascist din România - Legiunea Arhanghelului Mihail - în perioada interbelică, Pogromul de la Iaşi din 1941).
Programul include expoziția solo New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei) a artistului slovac Tomas Rafa, expoziția de grup micro-Narațiuni cu contribuțiii din partea Cristinei David, Ivanei Smiljanic, a lui Behzad Khosravi Noori și lui Andrei Nacu, a Andreei Cioară, Smarandei Ursuleanu, Cătălinei Hirean, a lui Jonas Soydan și a lui Dan Acostioaei și a lui Ghenadie Popescu, seminarul Națiune și naționalism coordonat de cercetătorii Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea precum și rezidența la Iași și prezentarea publică Naționalism și artă contemporană a Minnei Henriksson și a lui Sezgin Boynik. Ana Szel va realiza o prezentare a contextului legislativ ce a guvernat funcționarea și evoluția cinematografiei române de-a lungul perioadei socialiste pornind de la o serie de documente ce se găsesc în arhiva Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”.  Expozițiile vor fi însoțite și de o serie proiecții de film cu lucrări ale artiștilor Szabolcs KissPál sau Andreas Fogarasi.

Curatoriat de: Livia Pancu, Ovidiu Gherasim Proca și Florin Bobu

Program:

8-9 iulie 2017: seminarul Națiune și naționalism, coordonat de cercetătorii Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea  
8 iulie 2017, ora 19:00: masă de lucru și prezentare publică cu Ana Szel pornind de la o serie de documente aflate în arhiva Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”
9 - 21 iulie 2017: micro-Narațiuni, expoziție de grup cu Ivana Smiljanić, Cristina David, Behzad Khosravi Noori, Andreea Cioară, Andrei Nacu, Smaranda Ursuleanu, Cătălina Hirean, Jonas Soydan, Dan Acostioaei, Ghenadie Popescu
9 iulie 2017: ora 19:00  - vernisaj micro-Narațiuni
9 iulie 2017: ora 19:30 - In Line (Homemaking and art), performance de Ivana Smiljanić
9 iulie - 9 octombrie 2017, Andrei Nacu:  mulțimi, submulțimi, familii, 3 expoziții de fotografie în 3 scări de bloc din cartierul Nicolina din Iași, în cadrul expoziției de grup  micro-Narațiuni.
3 august 2017 (tbc): ora 19:00, Naționalism și artă contemporană, prezentare Minna Henriksson și Sezgin Boynik.
11 august 2017: ora 19:00 - Proiecție de  film - Szabolcs KissPál, The Rise of the Fallen Feather (2016)
August 2017: Proiecție de  film - Andreas Fogarasi, Vasarely Go Home (2012)
Septembrie - Octombrie 2017 (tbc): New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei) expoziție solo a artistului slovac Tomas Rafa

Proiectul COMUNITĂŢI RE-IMAGINATE este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Evenimente în cadrul proiectului:

Națiune și naționalism

8-9 iulie 2017

Str. Al. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași

10:00-18:00

Accesul se face pe bază de invitație.  

Seminar conceput și coordonat de Marius-Alexandru Dan și Alexandru Țîrdea

Participanți: Ana Szel, Andrei Nacu, Cristina David, Dorina Ticu, Vitalie Sprînceană, Smaranda Ursuleanu, Behzad Khosravi Noori, Andrei Pripasu, Dan Acostioaei, Ivana Smiljanic, Ovidiu Gherasim-Proca, Florin Bobu, Livia Pancu, Delia Bulgaru, Cătălina Hirean, Andrei Timofte, Cristinel C. Popa, Ovidiu Pop

“Scopul acestui seminar este de a genera o dezbatere despre națiune și naționalism pornind de la o selecție de texte esențiale din bibliografia dedicată teoriilor despre naționalism. Fără a avea pretenții de exhaustivitate, selecția propune o discuție legată de paradigmele dominante de interpretare din cadrul domeniului: cea modernistă și cea etnosimbolistă. În pofida evoluțiilor recente din domeniul studierii naționalismului (de la naționalismul de zi cu zi, teoretizat de Michael Billig, până la abordările feministe, post-coloniale și post-structuraliste), cele două paradigme amintite anterior continuă să furnizeze cele mai convingătoare încercări de a explica un fenomen care se sustrage foarte ușor eforturilor de definire.
Ca atare, selecția noastră vizează în mod special patru autori care au exercitat o influență puternică asupra dezbaterilor din domeniu: Benedict Anderson (Comunități imaginate), Ernest Gellner (Națiuni și naționalism), Eric Hobsbawm (The Invention of Tradition) și Anthony D. Smith (Myths and Memories of the Nation și National Identity). Textele acestora sunt completate de demersul de pionierat al lui Ernest Renan, celebra sa prelegere „Qu'est-ce qu'une nation?”, precum și de două studii care abordează chestiuni privind naționalismul românesc în secolul al XX-lea, primul aparținând Mariei Bucur („Edifices of the Past. War Memorials and Heroes in Twentieth Century Romania”), iar celălalt lui Răzvan Pârâianu („National Prejudices, Mass Media and History Textbooks: The Mitu Controversy”).
Pe baza fragmentelor din Anderson, Gellner și Hobsbawm, vom încerca să înțelegem de ce națiunea și naționalismele aparțin epocii moderne și să aflăm care au fost condițiile istorice care le-au permis apariția. De cealaltă parte, pornind de la două fragmente din vasta operă a lui Anthony D. Smith, discuțiile se vor îndrepta spre o a doua școală de gândire din acest domeniu: etnosimbolismul. Îndepărtându-ne de verdictele tranșante emise de Gellner și Hobsbawm nu doar în privința modernității națiunilor și a naționalismelor, ci și a falsității acestora, parcurgerea textelor lui Anthony Smith va oferi explicații diferite, dar cu argumente foarte convingătoare privind ideea conform căreia unele națiuni ar avea origini care precedă modernitatea; în această parte vom discuta despre importanța simbolurilor, miturilor, a memoriei colective, a valorilor și a tradițiilor comune în apariția naționalismului și a națiunilor.
Finalmente, dezbaterea se va încheia cu unele reflecții legate de cazul naționalismului românesc, căutând să vedem cum s-a articulat memoria colectivă a românilor pe parcursul ultimului secol, în ce măsură sunt tradițiile noastre inventate și ce rol joacă naționalismul în accentuarea tensiunilor culturale din cadrul societății românești. “ (Marius-Alexandru Dan, Alexandru Tîrdea)

Alexandru ȚÎRDEA (n. 1991) este doctorand la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, realizând o teză despre formarea clasei muncitoare în România comunistă. Domeniile sale de interes sunt istoria contemporană și recentă a României, teoriile naționalismului și sociologia istorică

Marius-Alexandru DAN (n. 1990) este doctorand la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile sale de interes sunt istoria modernă și contemporană, teoriile naționalismului, perspective interdisciplinare vizând problematica conceptului de putere cât și abordări privitoare la evoluția conceptelor, ideilor și a curentelor politice.

ANA SZEL: NORMATIVE, HOTĂRÂRI, DECRETE  (titlu în lucru)

Masă de lucru și prezentare publică

8 iulie 2017

ora 19:00

Ana Szel va realiza o prezentare a contextului legislativ ce a guvernat funcționarea și evoluția cinematografiei române de-a lungul perioadei socialiste pornind de la o serie de documente ce se găsesc în arhiva Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”.

Fondul arhivistic Sahia Film conține documente reprezentative pentru istoria regimului de producție cinematografică în România: planuri de producție, planuri tematice, dosare de producție ale filmelor, scenarii, comentarii, inovații tehnice, decizii, normative și decrete privind cinematografia, documente administrative, economice, tehnice, care exemplifică și re-constituie un model funcțional de punere în practică a politicilor culturale cinematografice de-a lungul perioadei comuniste.

Ana SZEL (1977) este absolventă a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti și a Academiei de Muzica Tel Aviv. În paralel cu activitatea muzicală a urmat cursurile SNSPA (2001-2003), a fost audient al Masteratul de Științe Cognitive OPEN MIND (Facultatea de Filosofie) şi urmează în prezent cursuri la Școala Națională de Perfecționare Arhivistică. Împreună cu Ana Lungu a regizat, scris și produs lungmetrajul Burta balenei), film selecționat la în secțiunea „Cineasti del Presente” la Festivalul de Film de la Locarno, Festivalul de Film de la Sarajevo, Vancouver Film Festival. A lucrat ca director de casting și asistent de regie la Moartea domnului Lăzărescu. Pasionată de film și de potențialul poetic al cantităților de date ordonate, a fost membru în grupul de lucru pentru revitalizarea Arhivei Naționale de Filme inițiat de Ministerul Culturii. În prezent colaborează cu Arhiva Națională de Filme, unde urmează să inventarieze colecția de partituri muzicale ale filmelor românești și este membru în grupul de lucru Sahia, grup care coordonează decontaminarea și catalogarea arhivei de documente Sahia Film.

micro-Narațiuni

Expoziție de grup

9-21 iulie 2017

Str. Al. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași

Vernisaj: 9 iulie 2017, ora 19:00

Program de vizitare:

Luni - Vineri 10:00 - 16:00

Artiști: Dan ACOSTIOAEI, Andreea CIOARĂ, Cristina DAVID, Cătălina HIREAN, Behzad KHOSRAVI NOORI, Andrei NACU, Ghenadie POPESCU, Ivana SMILJANIC, Jonas SOYDAN, Smaranda URSULEANU

Expoziția micro-Narațiuni reunește o serie de lucrări de artă contemporană ce folosesc (micro)istoriile sau micro-narațiunile personale și evită narațiunile ample (istorice, politice, etc) - lumea politicii. Totuși, în ce fel acționează din punct de vedere politic și ideologic aceste creații culturale? Mai este posibilă evitarea oricărei meta-narațiuni? Mai poate fi arta vizuală contemporană instrumentalizată de ideologiile dominante?
În fiecare caz concret dintre cele selectate pentru aceasta expoziție există strategii artistice diferite și uneori contradictorii. Retragerea din lumea dezbaterii politice poate fi deliberată sau întâmplătoare.  Uneori, practici artistice ce sunt în mod uzual asociate cu acest tip de retragere în raport cu viața politică pot reprezenta o ultimă posibilitate de comunicare cu aceasta: o formă de practică politică înțeleasă în cel mai larg mod posibil. Alteori ele reprezintă negări definitive ale acestei posibilități. Expoziția micro-Narațiuni oferă publicului oportunitatea de a explora tensiunea dintre experiențele estetice singulare pe care artiștii le prezintă prin creațiile lor și cadrele meta-narative ale societății contemporane.  

Dan ACOSTIOAEI, Mări sub pustiuri, video/HD, color, sunet, durată 9’53”, 2016

“Degeaba încerca el să-i spună că Sahara e o regiune doar părăsită de om, pentru o vreme, că toate pustiurile sunt neadevărate, că apa există în orice parte a pământului, ca și viața, și nu poate nimeni s-o facă să sece. Sahara fusese probabil, odată, pustiită, din cine știe ce cauză, și rămăsese așa. Dar apa exista, și el chiar citise undeva că există uriașe mări de apă sub pustiuri. Numai omul trebuie să le miște, să scoată la suprafață aceasta bogăție ascunsă și să refacă vegetația, solul. Totul depinde de om, îi spusese. Unde pătrunde el, cresc păduri, și păsări, și tot felul de animale. Pustiul ucide, zicea ea. Pustiuri de fapt nici nu există, îi răspundea el. Doar la suprafață, și pe un timp scurt ... Pământul e plin de apă, și apa întotdeauna e vie, ca în basme!”

Andreea CIOARĂ, Fără titlu, mixed media, dimensiuni 1100 x 10 x 0,2 cm, 2017

O bandă textilă realizată din etichete hainelor ce se găseau la un moment dat în dulapul din camera de cămin studențesc a artistei. Inițial concepută ca etapă în realizarea unei lenjerii intime, lucrarea a rămas deocamdată în stadiul de material brut.
“Andreea Cioară înlocuiește unitatea de măsură a timpului cu succesiunea brandurilor de îmbrăcăminte care îi populează garderoba din ultimii zece ani.” (Dan Acostioaei, despre lucrarea Andreei Cioară, Libidoland, martie 2017,Galeria apArte. UAGE Iaşi)

Cristina DAVID, The Real Reason of the Migration of People in Europe to West (Adevăratul motiv al migrării oamenilor în Europa spre vest), video/miniDV, color, sunet, durata: 1’ 57’’, 2006, V.O. engleză

“De ce ar trebui să repet într-un video ceva ce știm deja de la știri? Am preferat să adaug realității o nouă dimensiune, una mai puțin  redundantă. Dintr-o încercare idealistă de a modela evidentul în ceva mai optimist, am definit această nouă dimensiune ca fiind cea mai importantă (adevăratul motiv)”

Cristina DAVID, Gustavus Adolphus Magnus, video/miniDV, color, sunet, durata: 1’ 28’’, 2011,  subtitrări engleză

“Câteodată am puseuri de grandomanie, iar atunci am îndrăzneala să mă compar cu conducători măreți ai istoriei. Iar în acele momente de egocentrism și contemplare a măreției mele, îmi dau seama că nu sunt cu nimic mai prejos decât aceștia. Acest video face parte dintr-o serie de lucrări (începută în 2003) care are ca punct de plecare un singur detaliu din aspectul meu fizic.”

Cătălina HIREAN, Moda 2001, mixed media, 2017

Moda 2001 este un caiet cu desenele unei colecții de modă dintr-o perioadă în care îmi doream să fiu designer vestimentar, fix după ce renunțasem la dorința ca atunci când cresc să mă fac medic și undeva înainte de a decide să mă fac profesoară de română. Stilul abordat în cadrul colecțiilor este caracterizat de „eleganță și bun gust” și „pantofi rezistenți”. Voi realiza fizic o mică bucată dintr-o haină, pentru a mă bucura pe mine, aceea din 2001 și cea din 2017.

Behzad KHOSRAVI NOORI, A short story about a cat, video, color, sunet, durată 1’29, 2007

Lucrarea video “A short story about a cat”(O scurtă poveste despre o pisică) este un scurt fragment video extras dintr-un film documentar care indică războiul dintre Iran și Irak (1980 - 1988). Este produs de ITN Production, scris și produs de Chris Sheridan. Documentarul a fost arătat la televiziunea suedeză.

Andrei NACU, Mulțimi, Submulțimi, Familii, proiect în spațiul public, 3 expoziții de fotografie în 3 scări de bloc din cartierul Nicolina din Iași, iulie-septembrie 2017

“Pe lângă dimensiunea matematică a termenilor (Teoria multimilor, familii de multimi) Mulțimi, Submulțimi, Familii are legătura și cu strategia pe care o folosesc sistematizând, clasificând taxonomic (identificând pattern-uri, motive, specificități) și analizând astfel arhive cu fotografii de familie, prin metoda teoriei întemeiată empiric (Grounded Theory) - o abordare inductivă, presupunând un proces de generare sistematică a conceptelor și teoriilor pe baza datelor colectate.” (Andrei Nacu)

Ghenadie POPESCU, Tank MM, video, animație, color , sunet, durată 4’37’’, 2015

“Un scurt material despre mamaligă, nu se vrea sinopsat.

Ce mai pot adăuga? Poftă bună.” (Ghenadie Popescu)

Ivana SMILJANIĆ, IN LINE (IN HOME-MAKING AND ART), serie de fotografii după instalații, 2008 - on going; performance in situ (making of #29), approx. 30', 2017

În seria de fotografii In Line (In Homemaking and Art) /In linie (în artă și în gospodărie) care documentează procesul ce are loc în cadrul gospodăriilor, artista explorează politica muncii domestice din gospodărie prin procesul creativ al aranjării și construcției coerente, în concordanță cu canoanele artelor plastice, a felului în care “arată”  hainele atârnate la uscat.  Deși invizibil în fotografii, corpul artistei este prezent prin intermediul rezultatelor muncii sale. Este un corp educat, echipat cu aptitudini căpătate în timpul studiilor artistice. Prin urmare, fotografiile documentează un proces complet de atârnare a hainelor bazat pe legile artelor plastice, având în vedere valorile și tranzițiile tonale. De asemenea, acestea reprezintă și “o investigație a unei forme radicale de creativitate care contestă valorile hegemonice ale producției și patriarhatului” [1] Artista însăși se implică în dimensiunea culturală și estetică a gospodăriei pe care oamenii de multe ori au anulat-o sau au devalorizat-o. [2] Făcând acest lucru, anulează propria înfrângere în logica patriarhală și manifestă maturitate și independență față de aceasta.  Prin recreerea trivialităților existenței, ea descoperă esențialul unui potențial creativ feminin în cadrul ordinii masculine a lucrurilor.  Așa cum spunea Kirsty Bell [3], munca creativă într-o gospodărie este o prismă prin care cineva poate observa un progres mai larg al artei în relație cu spațiul privat. Dar, spre deosebire de Bell care subliniază schimbul bidirecțional între o gospodărie și un spațiu expozițional, aici avem și o critică activă dar indirectă a condițiilor din lumea locală (din Serbia) a artei. (Maja Ćirić)

[1]Expansions of Homecraft, catalogul expoziției, Konsthall C, Stockholm, Sweden May 2016

[2]Caring: Cleaning and Cooking: The Double Character of Domestic Work, - un interviu cu Silvia Federici, Clair the Ear, Konsthall C, 2017

[3]Kirsty Bell, An Artist’s house-from workplace to artwork, Sternberg Press, 2013.

Jonas SOYDAN, fragmente ale unor lucrări parțial distruse, acrilic și ulei pe lemn, dimensiuni diverse, 2017

“Arta mea este manipulativă ca dracu’. Este o poartă către moarte și către viață. Este propagandă pentru ochi care pare fină și draguță. Cealaltă față a sa este dură și brutală. Este dragoste pură. Este o inimă strivită dar este și tare ca adevărul, pentru mine, ea este seducătoare. Secretul său este o strategie de supraviețuire.“ (Jonas Soydan)

Smaranda URSULEANU, Puiul mic care s-a oprit din dansat lasciv, mini-sculptură din argilă albă, pictată cu acrilic roz și lăcuită cu lac de unghii transparent

dimensiune: 3 x 2 x 2, 5 cm, 2017

“În toiul unei seri,  într-un pub

un grup de trei femei dansau frenetic și stângaci,

voit ostentativ

poziționate strategic în mijloc, pe podeaua disco

ținându-și băuturile aproape terminate în mână

nepăsându-le că altcineva le privește și dă verdictul:

needy, thirsty și attention whores, ew, ce oribil!

și chiar mai mult decât atât, creează un întreg scenariu special pentru ele:

Niște pui morți, jumuliți și refrigerați dau din coate și din pulpele grăsuțe

Simțindu-se bine în carcasele lor dansatoare

În timp ce publicul le privește critic și superficial

În timp ce eu privesc superficial publicul ce privește superficial puii care de fapt sunt doar unul singur.

Totul este despre mine (se aude în difuzoare life it’s an endless loop).

Tocmai când încercam să fiu vegetariană și mă uitam pe net la tricouri cu Eat pussy not animal scris pe piept și citeam articole despre Sarah Lucas.” (Smaranda Ursuleanu)

Tomáš RAFA: New Nationalisms in the Heart of Europe

Expoziție personală

Septembrie - Octombrie 2017

Str. Alexandru Lăpușneanu 7-9, Iași

Proiectul de lungă durată New Nationalisms in the Heart of Europe (Noi naționalisme în inima Europei) conține reportaje video a unor demonstrații politice, blocade și proteste, deseori capturând ceea ce nu este acoperit de știrile TV. Lucrările de artă ale lui Tomáš Rafa ating subiecte politice ce devin subiectul disputelor publice în care Tomáš RAFA ia parte în mod activ ca artist și ca activist.
Deoarece mulți slovaci non-roma se simt amenințați de persoanele de etnie romă, un zid a fost construit pentru a separa cetățeni cu statut etnic sau cultural diferit. Aceste granițe vizibile sunt în contradicție cu respectul oficialităților pentru egalitate, așadar sunt numite “ziduri pentru sporturi” și sunt folosite în mod oficial pentru recreere. Din acest motiv, câteva municipalități au fost de acord cu proiectul lui Rafa de a picta câteva dintre aceste ziduri cu “motive sportive“. Împreuna cu tineri de etnie romă, el a a creat un comentariu sarcastic a ipocriziei autorităților.

Expoziția Tomáš RAFA: New Nationalisms in the Heart of Europe este realizată simultan cu proiectul internațional PATTERNS Lectures, susținut de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe”.

Tomáš RAFA (1979) este un tânăr artist vizual din Slovacia, laureat în 2011 al premiului Oscar Čepan. După studii la Banská Bystrica și Varșovia, el adună pe termen lung material vizual în țările V4 concentrându-se asupra unei întrebări cheie: unde este granița dintre patriotism și naționalism? Rasismul, xenofobia, protestele, demonstrațiile și blocadele sunt subiectele sale. El prezintă materiale mai degrabă "așa cum sunt", fără a-și face vizibile propriile păreri.   

Tomáš Rafa reflectă epoca contemporană atât în lucrările sale cât și în stilul său de viață. Principalul său instrument este o camera video, metoda sa este documentarea iar teritoriul său este Europa Centrală. Este în permanentă mișcare - organizând, realizând reportaje, colectând și arhivând.

The Rise of the Fallen Feather (Înălțarea penei căzute)

de Szabolcs KissPál

video HD, 19 minute, 2016

From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy), part II. /De la munți falși către credință (Trilogia ungară), partea a II-a

Proiecție de film

Str. Al. Lăpușneanu 7-9, Iași

From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy) /De la munți falși către credință (Trilogia ungară) este titlul general a unui proiect docu-ficțiune complex de Szabolcs KissPál încheiat în 2016. Prin intermediul a diferite medii și tehnici reprezentaționale, el revizitează și manipulează o serie de simboluri problematice aflate în continua schimbare care încearcă să creeze o idee omogenă și destul de opresivă despre națiune. În centrul investigațiilor sale stau politicile ungare de stat autoritariste ‘iliberale’: proiectul încearcă să analizeze, să descrie și să traducă la nivel internațional anatomia filosofiei culturale și politice curente, care reprezintă o bază ideologică pentru aceste politici.
Trilogia este compusă din două documentare ficționale /docu-ficțiuni (Amorous Geography, The Rise of the Fallen Feather) și o instalație asemănătoare unei încăperi fictive de muzeu (The Chasm Records), care stabilesc interconexiuni într-un cadru cultural și istoric mai larg între trei elemente majore a mai sus menționatei filozofii: simbolismul “peisajului etnic” și geografia politic, istoriografia romantică a miturilor fondatoare naționale, și “turanismul” ca formă reapărută a religiei politice.
Lanțul asociativ de referințe istorice ale lucrării video, The Rise of the Fallen Feather (19”), observă cum simbolurile unei păsări totem numită “Turul“ a influențat istoria ungară din secolul douăzeci printr-o memorie colectivă amnezică, totuși magică, din cele mai vechi timpuri, trecând prin formarea în 1919 a Asociației de Prieteni ai Păsării Turul și până la ideologia curentă a “sângelui și patriei mamă”. Lucrarea video urmărește structura iconografică a păsării Turul precum ceva ce iese din timpul istoric și pășește în domeniul misticismului politic. (Szabolcs KissPál)
Această proiecție de film face parte din proiectul COMUNITĂȚI RE-IMAGINATE, organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Szabolcs KissPál (Marosvásárhely/ Tîrgu Mureș, 1967) trăiește în Budapesta, Ungaria. Principalul său domeniu de interes este intersecția dintre noile media, artele vizuale și problemele sociale. De asemenea, a predat la diferite universități în România, Slovacia, Germania, în prezent lucrând ca profesor asistent la Universitatea de arte vizuale Ungară, Budapsta (departamentul Intermedia).
Lucrările sale în medii diferite au fost prezentate între altele la Bienala de la Veneția, Kunsthalle Budapest, ISCP și Apexart New York, Stedelijk Museum, Seoul International Media Art Biennale sau la alte instituții și sunt parte a unor colecții precum Ludwig Museum for Contemporary Art, Budapesta, Ostrobothnian Museum Vaasa (FIN), Museum of Contemporary Art Bucharest (RO), Paks Collection (HU), Kadist Art Foundation Paris (FR), Muzeum Współczesne Wrocłav (PL). A primit numeroase premii și burse (Munkácsy Prize, ISCP New York, Kulturkontakt Austria, Stipendium für Medienkunst am Edith Russ Haus, Stiftung Niedersachsen). Între 2012-2015 a fost activ implicat în diverse proiecte activiste inclusiv ocupări de muzee și acțiuni de dizobediență civică.

Dacă v-a plăcut acest articol, alăturaţi-vă, cu un Like, comunităţii de cititori de pe