Noua conducere a Revistei TIMPUL

Comunicat de presă Publicat la: 01-11-2017

Revista TIMPUL anunță noua conducere a publicației: numirea domnului Dan Pavel în funcția de director și a domnului Sabin Drăgulin în funcția de redactor-șef.

TIMPUL, un brand jurnalistic, politic și cultural clasic, cu o tradiție de peste 140 de ani deschide astăzi un nou ciclu evolutiv. „Va fi o nouă echipă, avem o mulțime de idei, o altă viziune, mai rămâne să convingem publicul cititor că noul proiect editorial merită atenție. (…) Voi avea ocazia de a-mi depăși propriile limite transformând o pasiune în împlinire profesională”, afirmă domnul Dan Pavel, noul director al publicației.

Dan Pavel: „Am primit din partea doamnei Adriana Nazarciuc, directorul Editurii Adenium, președintele Asociației Revistei TIMPUL, propunerea de a-mi asuma responsabilitățile editării Revistei Timpul. Este o onoare. Și o provocare, pe care o accept.

TIMPUL este un brand jurnalistic, politic și cultural clasic, care a fost reluat după prăbușirea comunismului. Această continuitate instituțională peste generații exprimă nevoia actuală a unor sisteme de referință dintr-o perioadă benefică pentru politica și cultura românească. Iar Revista TIMPUL își propune să devină un sistem de referință modern pentru efortul creator de a transforma perioada în care trăim într-una benefică pentru politică și cultură, pentru fiecare din noi și pentru noi toți.

Am fost colaborator permanent la noua ediție a revistei TIMPUL din 2014. Contribuția mea a fost una modestă, dar acum voi avea ocazia de a-mi depăși propriile limite transformând o pasiune în împlinire profesională. Va fi o nouă echipă, avem o mulțime de idei, o altă viziune, mai rămâne să convingem publicul cititor că noul proiect editorial merită atenție”.

Alături de domnul Dan Pavel, cu o experiență importantă în domeniul editării de reviste de științe politice, domnul Sabin Drăgulin, actualul director editorial al Editurii Adenium, va completa noua echipă redacțională a Revistei TIMPUL, în calitate de redactor-șef. „Avem idei, proiecte, voință și poftă de muncă. Demersul noii echipe este acela ca Revista TIMPUL să se impună în spațiul cultural și politic autohton ca o tribună în care ideile ce sprijină regimul democratic să se poată exprima liber”, declară domnul Sabin Drăgulin, în noua sa postură.

Sabin Drăgulin: „Editura Adenium din Iași, prin directorul său, doamna Adriana Nazarciuc, care este și Președinte al Asociației Revistei TIMPUL mi-a înaintat propunerile de a-mi asuma responsabilitățile de director editorial în cadrul Editurii Adenium și de redactor-șef al Revistei TIMPUL. Am primit cu bucurie aceste propuneri pentru că atât Editura Adenium, cât și Revista TIMPUL sunt prezențe importante în spațiul cultural din România. Accept aceste responsabilități cu sentimentul că se pot deschide noi cicluri.

Colaborarea mea cu Editura Adenium a început în anul 2015, atunci când am înființat Colecția Biblioteca Gramsciana, dedicată lui Antonio Gramsci, ultimii ani fiind caracterizați de o activitate fructuoasă și onestă. Acesta a fost argumentul principal care a condus la acceptarea funcției de director editorial.

Având o experiență importantă în domeniul editării de reviste de științe politice, accept provocarea de a deveni redactorul-șef al unei reviste care a găzduit în paginile sale cele mai importante figuri culturale autohtone.

Proiectul pe care noua echipă editorială și-l propune este ambițios, fiind susținut de cele două instituții culturale, Adenium și Asociația Revistei TIMPUL, în calitate de proprietar, reprezentate legal prin doamna Adriana Nazarciuc. Avem idei, proiecte, voință și poftă de muncă. Demersul noii echipe este acela ca Revista TIMPUL să se impună în spațiul cultural și politic autohton ca o tribună în care ideile ce sprijină regimul democratic să se poată exprima liber.”

Dan Pavel (n. 30 iulie 1958, Cluj-Napoca), este scriitor, filosof, ziarist, profesor de știință politică la Universitatea București, consultant politic. Absolvent Filosofie-Istorie, Universitatea București, 1982. Redactor al revistelor Viața studențească și Amfiteatru (1986-1989). Redactor-șef adjunct și fondator al revistelor 22, Sfera Politicii și Polis. După 1990, a beneficiat de mai multe burse perfecționare și de studiu în SUA, în domeniul jurnalismului, politicii externe a Statelor Unite, știință politică. Din 1994, lector universitar, doctorand, la Facultatea de știință politică, jurnalism, Facultatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 1997, lector și conferențiar universitar doctor la Facultatea de științe politice, Universitatea București, unde a predat și predă cursuri de teoria partidelor și coalițiilor politice, analiză politică, analiza instituțională a postcomunismului, teoria democrației și democratizării, politica externă a SUA, grupuri de interese și grupuri de presiune, teoria societății civile, filosofie politică, gândire politică românească, radicalismul politic modern, doctrine și ideologii politice, etc.. Doctor în filosofie și teologie medievală al Universității București, 1999, cu lucrarea Teodiceea anselmiană, teodiceea thomistă. O cercetare comparată, coordonator Academician Gh. Vlăduțescu.

A fost research director la Institutul de studii politice de apărare și istorie militară, precum și director pentru România al fundației americane Project on Ethnic Relations, din Princeton. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Consultant politic și electoral pentru actori politici individuali și colectivi, de la putere și din opoziție. A publicat analize și comentarii de politică internă și internațională pentru publicații precum Ziua, Ziua de Cluj, Formula AS, Flacăra, Privirea, Cuvântul, Curentul, România liberă, Timpul,, etc. colaborează în timp cu mai multe posturi de televiziune și radio. A tradus cărți de știință politică, a publicat studii, analize, prefețe și studii introductive la mai multe volume, precum și contribuții la volume colective.

Cărți publicate: Bibliopolis. Eseu asupra metamorfozelor cărții (Cartea Românească, 1990); Etica lui Adam. Sau de ce rescriem istoria (DU Style, 1995); Cine, ce și de ce? Interviuri despre politică și alte tabuuri (Polirom, 1998); Leviathanul bizantin. Analize, atitudini și studii politice (Polirom, 1999); „Nu putem reuși decît împreună.” O istorie analitică a Convenției Democratice, 1989-2000 (împreună cu Iulia Huiu) (Polirom, 2003); „Democrația bine temperată. Studii instituționale” (Polirom, 2010). În curs de apariție, la editura Polirom, Grajdurile lui Augias. Rituri de purificare în posttotalitarism.

Sabin Drăgulin (n. 1973) este profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași. Este absolvent al programului de pregătire postdoctorală și burse postdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice al Universității din București (2013) contract POSDRU/89/1.5/S/62259, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este doctor în istorie (2007), a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității di București (2002) și Facultatea de Istorie din cadrul Universității di București (1997). A efectuat stagii de cercetare și documentare în domeniul fenomenului migrațiilor în Italia (2012) în cadrul „La Sapienza” Universita di Roma și Universita degli Studi „Aldo Moro” di Bari. În anul universitar 2001-2002, a fost student Erasmus la Facolta di Scienze Politiche, din cadrul Universita degli Studi di Perugia. Este coordonatorul colecției Biblioteca Gramsciana și director editorial în cadrul editurii Adenium din Iași.

A coordonat împreună cu Florin Mitrea volumul The Exercise of Power. 500 Years after The Prince Was Written, Editura Universității din București, București, 2016. A îngrijit împreună cu Guido Liguori volumul Antonio Gramsci. Scrieri (1914-1926), Editura Adenium, Iași, 2015, cu Gheorghe Lencan Stoica, New studies on Machiavelli and machiavellism, Editura Ars Docendi, București, 2014, și cu Florin Mitrea volumul Modelul mediteranean și regiunea extinsă a Mării Negre. Confluențe politice, economice și culturale, Editura Ars Docendi, București, 2013 (editură recunoscută CNCS). A publicat în calitate de unic autor cartea Istoria gândirii politice românești 1848-1948, Editura Pro Universitaria, București, 2010 (editură recunoscută CNCSIS), și în calitate de prim autor alături de Dan Carbarău, Istorie politică modernă universală, Editura Universitară, București, 2010 (editură recunoscută CNCSIS). A publicat studii în volume colective și articole în reviste indexate ISI și BDI; Polis, European Journal of Science and Theology, Sfera Politicii, South-East European Journal of Political Science și Cogito. A tradus: Antonio Gramsci, Caietul 10.1932-1935. Filosofia lui Benedetto Croce, (ediție îngrijită de Angelo Chielli), Editura Adenium, Iași, 2015 și Antonio Gramsci, Caietul 22.1934.Americanismul și fordismul (ediție îngrijită de Silvio Suppa), Editura Adenium, Iași, 2017.

Între anii 2009-2013 a îndeplinit funcția de „secretar general de redacție” în cadrul revistei indexată BDI, Sfera Politicii, între 2013-2014 a fost Director Executiv în cadrul revistei indexată BDI, South-East European Journal of Political Science și redactor în cadrul revistei indexată BDI, Cogito din anul 2015, și Director Executiv în cadrul revistei de științe politice Polis din anul 2013.

În perioada 1 aprilie 2013 – 1 aprilie 2014 a fost membru în proiectul de cercetare intitulat „Determinanti e consequenze socio-economiche della mobilità territoriale delle popolazioni in ambito intermediterraneo: il caso italiano” al Istituto di Studi Politici S.Pio V, Roma, Italia.

Adina Scutelnicu va fi secretarul general de redacție al Revistei TIMPUL.

Adina Scutelnicu (1967) este redactor la editura Adenium, unde a contribuit la editarea a peste 40 de titluri de carte, în special din colecția Colloquium – Religia în spațiul european (editor Iulia Badea Guéritée), Dreptul public (Radu Carp), Comunicarea 2.0 (Antonio Momoc), Marketingul politic, Comunicarea politică (Corina Barbaros), Politicile publice (Dorina Țicu), Între Grexit și Brexit (Cristian Preda), Utopia (Teodora Prelipcean) etc. –, dar și din alte colecții – Petru și Pavel (Mircea Daneliuc), Laptele negru al mamei (Cosmin Leucuța), Varză (Beatrice Serediuc), Destinul lupului singuratic (top vânzări, autor Adrian Christescu), Geografie. Ghid de pregătire pentru bacalaureat (Florin și Simona Iancu), Literatura modernistă (Cezar și Daniela Zaharia), Tabloul unui destin – Ștefan Augustin Doinaș (Mihaela Doboș) etc.

Este editor coordonator la revista TIMPUL și autoarea paginii „Exclusiv”, popularizând revista în mediile culturale europene, nord-americane, asiatice și africane, participând în mod direct sau ca partener la evenimente artistice speciale derulate în țară sau în străinătate prin Institute Culturale Române, Academii și galerii de artă, asociații și fundații de artă.

Este membru în juriul de specialitate al unor festivaluri internaționale de artă – Grand Baz’Art (2016, 2017), Dorothea Fleiss & East-West Artists (2016, 2017) – și a participat ca invitat sau partener la expoziții și simpozioane de artă în Germania (Nürnberg), Franța (Gisors), Italia (Roma), Canada (Toronto, Montreal, Quebec), Parlamentul European (Bruxelles). Este președintele Asociației Culturale ANARTE.

Din 2015 publică în revista canadiano-americană de limbă română Observatorul (Toronto), iar din 2016, în revista Uniunii Scriitorilor din România, Convorbiri Literare (Iași). Articolele i-au fost preluate în Marea Britanie, Franța, Cipru etc., au fost traduse în presa austriacă, germană, franceză sau au fost menționate ca referințe de artiști internaționali din Statele Unite, Franța, India etc.

A fost redactorul-șef al săptămânalului Informatorul, șeful secției „Investigații speciale” la cotidianul Universul, redactor la Monitorul, Monitorul Expres, Obiectiv etc., dar și-a desfășurat activitatea și în televiziune (TVR Iași) sau radio (BBC Londra, Radio Nord-Est); a fost invitată ca jurnalist la Casa Albă, Pentagon, ONU, a participat la inaugurarea Radiodifuziunii Române din Washington D.C.

Este absolventă a Universității de Arte „George Enescu” și a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” .

 

Înființată acum 141 de ani, la data de 15 martie 1876, publicația Timpul a devenit un reper nu doar din perspectiva istoriei culturale a României, ci și din aceea a istoriei presei moderne românești și a spațiului public de care aceasta a fost legată în mod indeniabil. Cu o tradiție marcată de numeroase personalități, de la Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale până la Ioan Slavici și A.D. Xenopol, TIMPUL reprezintă, și în România contemporană, un veritabil indicator al evoluției mediului nostru cultural și intelectual.

Reușind să-și mențină periodicitatea aparițiilor și galeria colaboratorilor din țară și străinătate, revista mizează pe un spațiu al dezbaterilor pe teme literare, civice, sociale și politice, cu implicarea unor nume consacrate ale culturii românești contemporane, și pe o rampă de lansare a noilor nume ale literaturii și publicisticii românești de astăzi.

TIMPUL urmărește promovarea educației prin cultură, adresându-se atât actualilor, cât și viitorilor formatori culturali – punând accent pe articole de atitudine și cronici din domeniul literaturii, teatrului, filmului, muzicii, artelor vizuale –, influențarea politicilor culturale și educaționale la nivel local și național, conectarea publicului din România la politicile culturale din spațiul internațional.

Noua echipă TIMPUL își va face cunoscuți colaboratorii, în mod treptat, pe măsura apariției următoarelor numere. Vor exista câteva numere de tranziție.

Sunt aduse mulțumiri colegilor care au asigurat continuitatea apariției publicației TIMPUL până la acest moment, felicitări pentru rezultatele obținute în acest onorabil demers jurnalistic, iar noua echipă să aibă mult succes în atingerea obiectivului nobil de depășire a propriilor limite, transformând pasiunea în împlinire profesională, pe măsura valorii cu care TIMPUL transcende timpurile.

Dacă v-a plăcut acest articol, alăturaţi-vă, cu un Like, comunităţii de cititori de pe