Expoziția Ilfoveanu2020

Expoziția Ilfoveanu 2020 este itinerată în trei muzee naționale de artă: la Muzeul de Artă Cluj-Napoca a avut loc în perioada 9-20 septembrie 2020, la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi are loc în perioada 23 septembrie-11 octombrie, iar la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu  va avea loc între 5-29 noiembrie 2020.

„La senectute nu mai are rost să te prefaci că ești ceea ce nu ești. Până la 50 de ani, amesteci lucrul tău de zi cu zi cu dorința de afirmare, orgoliul și trufia de a se vorbi despre tine; după aceea, rămâne lucrul tău de zi cu zi.” „Voluptatea de a contempla; lucrurile care acționează asupra ta și scot la iveală ceva care e înnăscut în tine; să pătrunzi sinea obiectelor.” „Negrul explică celelalte culori.” „Când creionul fuge pe hârtie fără să-l poți opri, ești vizitat de îngeri.”(Fragmente din „Însemnări de atelier” de Sorin Ilfoveanu). 

Sorin Ilfoveanu, Portret I 2012
acrilic pe pânză  160 x 140 cm  
9.400 €

Casa de Licitații Vikart, cea mai nouă dintre instituțiile de gen, și-a propus, încă de la înființarea sa, cu mai puțin de un an în urmă, să facă din promovarea artei românești moderne și contemporane o virtute, preocuparea sa fundamentală, prin aceasta neînțelegând doar tranzacționarea lucrărilor în cadrul sesiunilor de licitații, deși până și acest simplu gest vine în sprijinul artiștilor români de azi, pe care îi poziționeză mai vizibil și realist pe piața națională și mondială de artă, ci și să medieze relația între creator și public prin intermediul unor expoziții personale, cum este și aceasta, sau de grup, prin realizarea și editarea de monografii și albume de artă, manifestări menite să stimuleze şi să cultive interesul pentru arta contemporană românească, să contribuie la integrarea acesteia, pe locul cuvenit, în concertul culturii europene și mondiale. După debutul strălucit în această latură complementară licitațiilor, Casa de Licitații Vikart inițiază un proiect – eveniment de anvergură națională: o expoziție itinerantă care debutează la Cluj-Napoca, găzduită de Muzeul de Artă Cluj-Napoca – și care mai apoi va fi deschisă în alte două dintre cele mai mari muzee de artă din România: Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi şi Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu –, cuprinzând lucrări ale maestrului SORIN ILFOVEANU, pictor și desenator de renume național și mondial. Iar când facem această afirmație, avem în vedere faptul că specialistul celei mai mari case de licitații din lume, Christie’s, a așezat într-o expoziție la Londra o lucrare a pictorului român Sorin Ilfoveanu lângă cele semnate de Pablo Picasso și Henri Matisse! Expoziția de față, Ilfoveanu 2020, reunește 45 de lucrări, pictură în culori acrilice şi desene, în mare parte neexpuse public până acum, având ca tematică subiecte dominante ale artei sale, și constituie un eveniment dedicat Zilei Europene a Patrimoniului. Pentru că, prin întreaga sa creație, Sorin Ilfoveanu este un artist contemporan, dar și unul de patrimoniu, valoarea operelor sale fiind dată de acea apropiere de filonul artei populare românești străvechi, de esențele filosofiei și valorilor morale ale românității. Personalitate artistică remarcabilă, elev al Maestrului Corneliu Baba, alături de Ștefan Câlția, Sorin Dumitrescu şi Mihai Cismaru, Sorin Ilfoveanu recreează în simplitatea stilului său propriu o lume fără timp, o lume în care eul profund aspiră către cunoaşterea umană, unind trăsăturile spiritului şi sufletului într-un univers niciodată început şi fără de sfârşit. Tablourile care compun expoziţia Ilfoveanu 2020 sunt imagini esenţializate ale unei spiritualități profunde, în care arhetipurile imagistice şi simbolistica personajelor merg până la esenţă şi sinteză. Cu o simbolistică ancestrală, deopotrivă păgână şi sacră, influenţate atât ca esenţă a imaginii şi cromatică de arta populară (de la icoanele pe sticlă până la culorile covoarelor ţărăneşti), cât şi de arta catalană, lucrările lui Sorin Ilfoveanu sunt în afara timpului creaţiei sale, capătă ceva din hieratismul timpului etern. Pânzele sale ne propun o convenție, o reconsiderare a aparențelor, a vectorilor care compun existența noastră: de la reinterpretarea genezei, a eternului feminin, a erotismului ei și a maternității, la abordarea ușor ironică a naturii umane și, în cele din urmă, a universului în integralitatea lui. Raportul între desen şi pictură şi supremaţia unuia asupra celeilalte capătă în opera lui valenţe cu totul speciale. Identificat în plastica românească prin linia fermă a desenului său, văzut „ca o lucrare în sine, care poate să spună, în câteva linii, mai mult decât o pictură elaborată“, artistul repetă câteva idei, reduse la esențe, la care a visat dintotdeauna să ajungă. Arhitectura figurativă a jocului imagistic dintre corpul uman şi relaţia om-animal, atât de prezentă în opera sa ca mijloc de expresie, diversitatea formelor, a volumelor, precum şi combinaţia culorilor, amestecul de planuri, o anume perspectivă care îi este proprie și îi face lucrările inconfundabile şi existenţa gândului de după gând presupun un rafinament al înţelegerii creaţiei divine şi o viziune personală a reprezentării ei artistice. Şi astfel, în arta lui, culoarea capătă alte culori, asemănătoare celor din uleiurile flamande sau din fresca italiană, mesajele devin mai complexe, în sensul imaginii şi al simbolului, opera devine metafora eternităţii. Ea vine din istorie şi devine istorie.

SorinIlfoveanu, Portret I 2019
acrilic pe pânză 90 x 80 cm
4.700 €

„Din momentul în care am terminat lucrarea, nu-mi mai aparţine. Dacă ea are puterea de a povesti, atunci privitorul va pleca cu ceva. Dacă nu, ea nu trebuie ajutată cu povestea mea”, spunea autorul. Magia personajelor şi a reprezentărilor animaliere din opera sa, realul şi imaginarul demersului plastic atrag atenţia iubitorului de frumos prin expresivitatea lor, prin perspectivele originale ale viziunii plastice asupra lumii, dar şi prin încercarea inteligentă de interogare a sinelui. „Personajele mele sunt personaje reale. În general, ele sunt însoțite de animale cu o simbolistică anume. Nu fac filosofie din relația dintre personaj și animal, însă ele, personajele, au existat, atât la Rădești, cât și în perioada de dinainte de Rădești, și în Piața Amzei – vânzătorii de flori –, iar mai târziu am împrumutat personaje din operele scriitorilor, din Márquez, Vargas Llosa, Panait Istrati și din romanele bunului meu prieten Ștefan Agopian. Aceste animale care însoțesc personajul, cu simbolistica lor – peștele e Ichtios, pasărea e spiritul, țapul e virilitatea, pisica e o aplecare asupra celor lumești și așa mai departe –, sunt un semn plastic, animalul ajută omul și portretul omului se reflectă în animal. Personajele, începând cu vânzătorii de flori, vânzătorii de mere și continuând cu chipurile din Rădești, sunt personaje reale. Le cunosc, le-am fotografiat, le-am desenat. Am făcut puține portrete ale unor personalități și foarte puține fără elemente de simbolistică animalieră. Combinațiile de personaje cu animale, cum ar fi Păsărarul, Omul cu țapul, Omul cu pisica, sunt menite să-i ofere privitorului o altă perspectivă asupra omului, datorită prezenței animalului… Însă totul e o relație pur plastică, nu are o conotație filosofică.”

Extras din catalogul expoziției Ilfoveanu 2020

Publicat în Actualitate, Arte vizuale, Cultură, ExpozițieRecomandat0 recomandări

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *