Lecturi pandemice (9): Întoarcerea lui Marius Ghica

Marius Ghica este unul dintre cei mai substanțiali eseiști, critici și teoreticieni literari ai generației mele, înzestrat cu o curiozitate și o mobilitate intelectuale peste normă și o pasiunne a explorării de nimic oprită. Marius a fost printre cei puțini care au înțeles că, în înțelegerea și intrepretarea literaturii, nu sînt suficiente instrumentele filologice. Pînă acum zece ani, cînd a apărut o pauză pe care nu mi-o puteam explica prin nimic, nici măcar prin adăugărea unor asociate, precum semiotica, poetica și poietica. Ci este necesar apelul la filosofia limbii și la filosofie în general. Și a pocedat în consecință. De la Facerea poemului din 1985, amplă exegeză care însoțea traducerea integrală a poeziei lui Valery, realizată de Doinaș, și pînă la volumul din 2008, Geneza operei literare,  Marius Ghica a publicat zece volume de autor și încă pe atîtea volume traduse și ediții îngrijite. Derrida sau a gîndi  altfel, din 2010, este o reeditare revăzută a cărții bilingve din 2000. Fie și din evocarea acestor titluri, este limpede că Marius nu a ales calea ușoară, subiectele abordate de el au fost cu adevărat dificile și complicate. Și după o activitate atît de intensă, de mai bine de douăzeci de ani, vine o tăcere absolută de un deceniu. Nu știam motivul, nu răspundea nici la mailuri, de-abia acum vreun an, am aflat de la un prieten comun drama, tragedia prin care a trecut. Cînd, dintr-un accident în care sînt implicate două mașini aproape pline, te trezești singurul supraviețuitor, de bună seamă că nu-ți mai arde nici de arte, nici de exegeză, nici de nimic, măcar o bucată de vreme. Marius a revenit după zece ani, cu o carte și o expoziție de pictură,  pentru că în lunga sa tăcere a descoperit farmeul tăcut al plasticii.

Cosmopolis. Eseuri și tălmăciri despre noi și viața în Cetate  (Editura Aius, Craiova, 2020) este și nu este o reeditare a volumului cu același titlu din 2000. Nu este pentru că, din pricina unei cabale locale, pusă la cale de maestrul tuturor combinațiilor – m-am referit la Adrian Păunescu – Marius a fost schimbat de la conducerea editurii Scrisul românesc cînd cartea trebuia să intre în tipar. A reușit să manufactureze, ca să spun așa, patru exemplare. Prin urmare, dacă nu pentru autor, pentru public este cu siguranță o carte nouă. O carte compozită și cu atît mai intersantă, în care întîlnim numele lui Valery, Derrida, marile sale pasiuni, dar și pe ale unor Havel, B-H, Levy, Michnik, Paul Ricoeur etc. O carte care asociază eseuri, texte de atitudine, pasaje și interviri traduse, dar o carte vie peste care nu se văd cele două decenii care au trecut. Poate și pentru că nu este o construcție unitară, ci un veritabil puzzle tematic și ca manieră de redactare. Mi-ar fi plăcut s-o citesc la vremea conceperii sale, dar sînt bucuros că am citit-o atît de repede și pasionat și după aîta vreme… Cred că e o bună reîntoarcere a acestui autor atît de intersant. Aproape din oricare secvență s-ar putea porni la drum pentru o carte nouă. Aș fi bucuros ca măcar o parte dintre ele să aibă acest destin. Știu eu? Monografii Valery sau Derrida, o carte despre Europa noastră…

Cum spuneam, în ultima vreme, Marius Ghica a descoperit pictura. În octombrie, a avut vernisajul expoziției Cocoșii, cuprinzînd peste 60 de lucrări, ulei pe pînză și tehnică mixtă, toate portrete de cocoși. Cu prilejul vernisajului, a fost lansat și volumul recent apărut. De ce cocoși? Din foarte multe motive; o parte le veți putea afla din acest scurt film de  la vernisaj și lansare, în care, pe lîngă Marius, veți recunoaște și un prieten comun, un poet pe care îl regăsiți uneori și la Cercul Poeților Apăruți… Bineînțeles că despre Nicolae Coande este vorba! În noiembrie, evenimentele au fost realizate și la Calafat. Coloristica tablourilor mă trimite cumva spre Chagall, Rousseau Vameșul și Țuculescu, dar nu de influențe vorbsc, ci despre un aer de familie, o famile extinsă, cu membri foarte diferiți, de altfel!

Publicat în Cultură, RecenziiRecomandat0 recomandări

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *