Profesori de ieri și de astăzi

Expoziţia de arte vizuale şi lansarea albumului de artă

PROFESORI DE IERI ŞI DE ASTĂZI

31 0ctombrie, 2020, ultima filă din calendarul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 160 de ani de la înfiinţarea învăţământului modern, la Iaşi este, cum altfel, zugrăvită în culorile artiştilor plastici ieşeni.

Expoziţia „Profesori de ieri şi de astăzi”, al cărei album de artă a fost lansat oficial, ne oferă, la confluenţa dintre generaţii de nobili cultivatori de frumos, o însumare a calităţilor didactice din toate domeniile artelor: pictură, sculptură, grafică, textile, design, artă murală, fotografie-prelucrarea computerizată a imaginii, pedagogia artelor plastice şi decorative, conservare-restaurare. Toate acestea metamorfozate în lucrări inedite, veritabile acte de identitate ale creaţiei personale şi în acelaşi timp într-o unitate desăvârșită, aceea a colectivului Universității de Artă. Acordurile cromatice, potenţate de rafinamentul compoziţiilor şi diversitatea mijloacelor de exprimare plastică, în decorul inegalabil al sălii Universitas, din incinta Casei Balş, au fost ingenios puse în valoare de curatorii expoziţiei, dr. Mirela Ştefănescu -cea care este și autoarea albumului-, Conf. univ. dr. Cristian Ungureanu şi Conf. univ. dr. Mircea Ştefănescu.

Albumul este, fără îndoială, oglinda unui colectiv de misionari ai cultului artistic modern, mentori dedicaţi generaţiilor de ieri şi de astăzi, aşa cum ne este sugerat încă din titlu. Izvor de inspiraţie, sursă de motivaţie şi contemplare, această adevărată epopee a pictorilor ieşeni, deopotrivă căutători de noi căi de comunicare cu cei mai mult sau mai puţin iniţiaţi în artă, cât şi de insuflare a nobilei dorinţe de creaţie şi cercetare, ediţia din acest an se adaugă tezaurului documentar pus la dispoziţia celor interesaţi de către Universitatea de Artă George Enescu, din Iaşi. Consacrarea pe acest teritoriu al învăţământului ieşean aduce vitalizarea valorilor morale în prim plan ca pe o condiţie a statutului de împlinire umană.

Filă cu filă, istoria se prelinge de pe o pagină pe alta într-o totală armonie, acolo unde pânza, sticla, lemnul, ori metalul se contopesc pentru eternitate. Călătoria privirilor prin lumea imaginară din lucrările profesorilor-artişti este atât un voiaj sentimental, cât şi o incursiune în ineditele tehnici prin care autorii şi mesajele lor ni se înfăţişează. Fiecare pânză, bucată de piatră, lemn, sau orice altă formă a materiei, pe care imaginaţia şi bunul gust au reuşit să le transforme cu rafinament în opere de referinţă ale artei româneşti, devine astfel, simultan, vis şi realitate. Visul este inspiraţie pură, cunoaştere, iar realitatea devine speranţă şi încredere. Lumi paralele se intersectează într-o colecţie atemporală de geometrii şi jocuri cromatice, expusă privitorului în căutarea adevărului artistic. Şcoala de artă ieşeană, ne aduce cu fiecare generaţie mai aproape de acest adevăr.

Promovarea culturii ieșene, prin actualele manifestări ale Universității George Enescu, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza și sprijinite de Primăria Municipiului Iași s-a dorit a fi o continuare a eforturilor unuia dintre cele mai mari centre universitare a țării de a păstra tradiția educației de înaltă calitate și de a stimula, în continuare, pregătirea intelectuală printr-un învățământ modern.

„Profesori de ieri și de astăzi” este o poveste nu doar despre trecut şi prezent, ci şi una despre viitor, o poveste cu personaje reale, cu destine adevărate, cu vise ce se doresc a fi împlinite. De aceea îi urăm Universităţii de Arte „La mulţi ani!”, iar pe voi, dragi cititori, vă invit să răsfoiţi aceste pagini de istorie materializate într-un album, ce cuprinde doar câteva clipe din cei 160 de ani scurşi în clepsidra învăţământului de artă ieşean.

Sursă imagine reprezentativă: https://www.facebook.com/arteiasi

Publicat în ActualitateRecomandat0 recomandări

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *