Istoricul Liceului Teoretic „V. Alecsandri” Iași (partea I)

Școala Comercială Elementară de băieți „Gh. Gh. Mârzescu” Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 25, azi sediul unei Grădinițe cu program prelungit, str. Lascăr Catargi, nr. 36.

Autorul Articolului: Prof. Ioana-Ruxandra Chiruță

Când ne gândim la istoricul unui loc, al unei familii sau al unei școlii, trebuie să ne amintim începuturile, să ne cunoaștem rădăcinile, să avem informații despre cei care au fost înaintașii noștri. Din păcate, istoria zbuciumată a românilor, schimbările politice și regimul comunist instaurat în România începând cu sfârșitul anului 1947 au afectat toate componentele vieții, inclusiv învățământul, toate școlile din România având de suferit din cauza acestor prefaceri. O instituție de învățământ binecunoscută în Iași, și nu numai, este Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, cu sediul pe strada Costache Negri, nr. 50, cu un trecut zbuciumat, care după 1948 a suferit multe modificări. După mai multe cercetări făcute în biblioteca Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, în documentele care se mai păstrează în arhiva liceului, la Arhivele Naționale din București și la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, sucursala Iași, și după parcurgerea mai multor Legi ale învățământului, Legi ale învățământului profesional și comercial și a mai multor numere ale Monitorului Oficial din diferiți ani, am constatat că liceul situat pe strada Costache Negri, nr. 50 este vechiul Liceu Comercial de băieți din Iași, liceu care era continuatorul primei școli publice de comerț și finanțe înființate în Iași în anul 1880. În documentele studiate, am descoperit ștampile cu toate denumirile pe care le-a avut școala de-a lungul timpului.

Dedic acest material memoriei bunicului meu matern, Constantin Oprea, profesor de istorie, căruia am să-i rămân întotdeauna recunoscătoare, pentru că mi-a insuflat dragostea pentru trecut, frumos și istorie. Le mulțumesc membrilor familiei pentru că au fost alături de mine și m-au înțeles, domnilor directori, profesor Gheorghiță Nistor și profesor Mihaela Ionescu, doamnei bibliotecare Petronela Chiriac, domnului profesor dr. Radu Filipescu și domnului prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan.

Când vrei să susții un fapt sau un eveniment trebuie să te bazezi pe documente, nu pe vorbe – „verba volant, scripta manent”. Toate informațiile din text sunt susținute de acte și reprezintă o parte dintr-un articol mai amplu, în care am folosit aparat critic și bibliografie. La finalul seriei de articole veți regăsi o bibliografie selectivă.

Liceul Comercial de băieți „Gh. Gh. Mârzescu” Iași, azi Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, str. V. Alecsandri, nr. 7.

Am început să caut informații despre denumirile pe care le-a avut Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” în decursul timpului, după o convorbire telefonică cu doamna director adjunct, profesor Mihaela Ionescu. Într-un timp scurt, am citit mii de pagini din diverse inventare și din dosare cu documente. Cercetarea istorică despre liceul la care predau m-a făcut să uit de pandemie. Subiectul istoricului liceului m-a absorbit foarte mult, căutând străzi și imobile din Iași și informații despre Liceului Comercial de băieți „Gh. Gh. Mârzescu” Iași. Am utilizat tehnologia mai mult decât aș fi crezut că am să o fac vreodată, însă sunt mulțumită de ceea ce am realizat.

În Anuarul Liceului Comercial de băeți „Gh. Gh. Mârzescu” Iași pe anul școlar 1942-1943, ce a apărut în 1944, directorul liceului, Vasile Toderașcu, nota că „școala noastră înscrie în anul 1942/1943 al 63-lea an de existență de la înființare sub prima sa formă de Școală de Comerț și finanțe, sau al 49 an de când, a devenit Școală comercială de gradul II și apoi Școală comercială superioară și în urmă liceu comercial”, având deci începuturile în 1880 sau 1894. Astfel, vechimea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, care se trage din Liceul Comercial de băeți „Gh. Gh. Mârzescu” Iași este de 141 de ani sau de 127 de ani.

Ca urmare a legii inițiate de Vasile Conta, în 1880 la Iași se pun bazele învățământului comercial, fiind înființată Școala Publică de Comerț și Finanțe din Iași cu durata studiilor de 5 ani, care a funcționat în mai multe localuri cu chirie, iar din 1886 școala va avea sediul în casele Colonel Langa de pe strada Baston nr. 1, actualmente strada Colonel Langa.

După votarea legii din februarie 1893 cu privire la învățământul comercial, lege inițiată de ministrul Domeniilor Petre P. Carp, în 1894 Școala Publică de Comerț și Finanțe din Iași a fost reorganizată, fiind numită Școală Comercială de gradul I din Iași, cu durata studiilor de 3 ani. Tot în 1894 la Iași a luat ființă o a doua școală comercială și anume Școala Comercială de gradul II, considerată școală comercială superioară, cu durata studiilor de 3 ani. Această școală a funcționat până în anul 1896 în imobilul doctorului Ioan Ciurea de pe strada Cuza-Vodă și în casele Șendrea de pe strada Procopie. Din 1896 Școala Comercială de gradul II se mută în clădirea de pe strada Vasile Alecsandri, nr. 7, deoarece Școala de Arte și Meserii ce funcționase în acel local din 1864 se mutase într-un imobil nou.

În ceea ce privește învățământul românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea, au avut loc transformări importante, care vor avea urmări asupra celor două școli comerciale din Iași. Din anul școlar 1903-1904, datorită reformei lui Spiru Haret, Școala Comercială de gradul I Iași este transformată în Școală Comercială Elementară de băieți, iar Școala Comercială de gradul II Iași devine Școală Comercială Superioară de băieți. La Școala Comercială Elementară de băieți își puteau continuau studiile absolvenții cursului primar și, din 1924, absolvenții Școlii Comerciale Elementare de băieți au primit dreptul de a-și continua studiile la Școala Superioară Comercială, doar după ce dădeau examen de selecție. În ceea ce privește Școala Superioară Comercială erau primiți absolvenți a patru clase secundare, durata cursurilor fiind de patru ani. Diploma de absolvire era obținută de elevii care în toți anii de studiu aveau media generală minim 7, iar elevii care aveau mai puțin de media 7 primeau certificate de absolvire. Pe lângă cele două unități școlare au funcționat Școlile Comerciale serale. Școala Comercială Elementară de băieți a avut sediul într-un imobil de pe strada Muzelor nr. 14, actuala stradă Nicolae Bălcescu și, din 1908, în localul de pe strada Lascăr Catargi, nr. 25, pe care îl dobândește în 1924. Școala Comercială Superioară de băieți și-a desfășurat activitatea în locația de pe strada Vasile Alecsandri, nr. 7 până în toamna anului 1916.

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *