What is the human?

What is the human? A heart beating in a perpetual expectation of selfish Time
What steals his Moment and does not give him the chance to dance the ethernal waltz of life.
Cos… the Time and the Moment waltz incessantly
In the ballroom of ephemeral life,
They smile happily learning
Deaf steps every day
1,2,3, 1,2,3, 1,2,3…
They peek at the human
Waiting for his turn on the dance floor,
Listening to the jerky heartbeat.
But the Time steals another Moment from the arms of destiny…
It’s too beautiful the waltz of life not to steal another Moment from the human.
It never occurs to the human that he is waiting in vain,
That the Time and the Moment will waltz until they are breathless,
That the scream of their silence will not be heard until much later,
When the music stops playing, and the second beats the final gong.

Ce e omul?

Ce e omul? O bătaie de inimă într-o așteptare a Timpului egoist
Ce-i fură Clipa și nu-i oferă șansa să danseze eternul vals al vieții.
Căci… Timpul și Clipa valsează necontenit
În sala de bal a vieții efemere,
Zâmbesc fericiți învățând
În fiecare zi pașii surzi
1,2,3, 1,2,3, 1,2,3…
Trag cu ochiul la omul
Ce-și așteaptă rândul pe ringul de dans,
Ascultându-și bătăile sacadate ale inimii.
Dar Timpul mai fură o Clipă din brațele destinului…
E prea frumos valsul vieții să nu fure omului încă o Clipă.
Nici prin gând nu-i trece omului că așteaptă degeaba,
Că Timpul și Clipa vor valsa până-și vor da răsuflarea,
Că țipătul tăcerii lor nu va fi auzit decât mult prea târziu,
Când muzica va înceta să răsune, iar secunda va bate gongul de final.

Sursă foto: pixabay

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *