Fragment din DACIADA – GETICA – DAVA

La „apus de soare”

„Toţi aceşti traci când tună şi fulgeră trag cu săgeţi în sus,
spre cer…”

(Herodot)

De veghe stă şi astăzi bezna, somnul cel veşnic protejând,
Multe planete cu Pământul legând de-un veşnic legământ.
Până lumina de pe Soare în beznă se va risipi
Şi bezna beznelor din vise o altă lume va zidi.

Şi omenirea, din lumină, prin somnul veşnic şi cumplit,
Devine, pas cu pas, al beznei apărător desăvârşit.
De-aceea este dezbinarea, de-aceea sunt alte-ncercări,
Să fie risipită calea deplinelor înstrăinări.

Şi fuge omenirea toată din vis în vis, din cer în cer,
Să-şi reclădească rătăcirea din somnul veşnic şi-auster.
Asta făcură pe rând regii Uran, Saturn si-alţii ca ei,
Înălţând bezna dezbinării, crezându-se ei dumnezei.

De-atunci se naşte dezbinarea, de-atunci, din ceruri, Dumnezeu
Încearcă să ne lumineze în al iubirii defileu,
Să ne trezim în adevărul ascuns adânc în nopţi târzii,
Să reaprindem iar destinul înveşnicitei poezii.

Să fim lumină şi iubire, să fim credinţă şi-adevăr,
Că doar aşa poţi arde bezna în al luminilor mister.
La„Terra editus” ne-ntoarcem, la Dacia din străvechimi,
Să regăsim destinul nostru şi al strămoşilor blajini.

Zamolxe, zeul-moş, străvechiul, Dacia-n ceruri înălţa
Să amintească omenirii al ei destin, ce ea-l uită,
Împotmolită-n mari războaie pentru un petec de pământ,
Uitând de marea ei chemare şi de al ei discernământ.

Popoarelor din veşnicie, pelasgi, arimi, etrusci, latini,
O Dacie păstrând în inimi, ai veşniciilor stăpâni,
Divinităţii, devenirii voi plaiul sacru închinând,
Lumină-n calea nemuririi prin întuneric împărţind.

Trecut-a ruga străvechimii, ce-o clipă veşnică-a rămas,
În visul sacru, demiurgic, spre-al vremuirilor popas,
Şi întronând desăvârşirea, pe vârful sacrului Olimp,
Aţi readus sclipiri pe cerul divinităţii, măreţ nimb.

O Dacie păstrând în vise, muntele sacru-nveşnicind,
Prin măreţia devenirii, tot Universul plăsmuind
Şi-n valuri, valuri omenirea, întreg pământul colindă,
Să se întoarcă iar în visul, Dacia unde-o aşteptă.

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *