KINDERGELD – Ce este și cum completăm un formular pentru a beneficia de acest serviciu

Kindergeld reprezintă alocația de stat pentru copiii din Germania. Toți copiii din UE, indiferent de cetățenie, pot beneficia de Kindergeld, dacă cel puțin unul dintre părinți lucrează și este rezident în Germania. Din ianuarie 2021, alocația de stat din Germania s-a majorat cu 15 euro, aceasta ajungând la 219 euro/lună pentru primul și al doilea copil, 225 euro/lună pentru al treilea copil, și începând cu al patrulea copil, fiecare primește 250 euro/lună.

O întrebare comună pe grupurile de socializare ale românilor din Germania este: Cum completăm un formular pentru Kindergeld? sau Cine mă poate ajuta să completez un formular pentru Kindergeld?

Formularul (Antrag) se poate găsi și în limba română, cu toate acestea, unele persoane întâmpină probleme în completarea sa. Din linkul de mai jos, puteți descărca formularul pentru Kindergeld (Antrag auf Kindergeld) în limba română, cât și o broșură în limba română, cu explicații și detalii despre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a beneficia de alocația de stat.

Așadar, vom completa împreună acest formular. Primul lucru care trebuie menționat în formular, în partea stângă, sus, este Identifikationsnummer. Acest număr reprezintă un cod unic pe care îl primesc toate persoanele care se înregistrează ca rezidenți în Germania. Pentru cei care nu știu, a fi rezident se traduce prin a vă înregistra, în mod oficial, ca locuitor în Germania, în afara adresei de domiciliu, trecută în actul dv. de identitate. Identifikationsnummer se poate găsi cu ușurință pe fluturașul de salariu (Lohnabrehnung sau Entgeltabrechnung), în partea unde sunt trecute datele dv. personale (de obicei, în partea de sus a actului). Acest număr unic se primește de la Finanțe (Finanzamt), la câteva săptămâni după ce vă înregistrați la primăria de care aparțineți (Burgeramt). Dacă încă nu aveți acest număr, puteți merge personal la Finanțe și să îl solicitați. Veți avea nevoie doar de actul de identitate și de dovada înregistrării la primărie – Anmeldung.

Dacă este prima cerere pentru Kindergeld, spațiul de deasupra căsuțelor destinate Identifikationsnummerului, NU trebuie să îl completați. Această rubrică va fi completată de către un funcționar de la Familienkasse. Dacă este a doua cerere către Familienkasse, atunci trebuie să vă notați codul Kindergeldnummer pe care l-ați primit la cererea inițială. Oricâte cereri ați avea nevoie să mai faceți ulterior, trebuie să vă notați Kindergeldnummer, pentru că acest cod este unic, și datorită lui va fi mai ușoară procesarea dosarului.

Vom continua completarea formularului (Antrag) astfel:

PUNCTUL 1 : Angaben zur antragstellenden Person – Datele persoanei care depune cererea

 • Name – Numele de familie (ex. Popescu)
 • Titel – Titlul oficial pe care dv. îl aveți (inginer, doctor etc.). Lăsați gol acest spațiu dacă nu aveți vreun titlu.
 • Vorname – Numele de botez ( ex. Mihai).
 • ggf. Geburtsname – Numele de familie care apare în certificatul de naștere.
 • Geburtsdatum – data nașterii.
 • Geburtsort – Orașul în care v-ați născut.
 • Geschlecht – treceți M (Männer) dacă sunteți bărbat sau W (Weiblich) dacă sunteți femeie.
 • Staatsangehörigkeit – cetățenia. Scrieți Rumänisch, dacă sunteți cetățean român sau Moldawisch, dacă sunteți cetățean al Republicii Moldova.
 • Anschrift – adresa unde locuiți în Germania, în ordinea următoare: strada și numărul, codul poștal, orașul și landul.
 • Familienstand – starea civilă. Avem mai multe situații: – Ledig – singur/ă; Verheiraten (căsătorit/ă), sau In eingetragener Lebenspartnerschaft lebend (trăiți într-un parteneriat civil – locuiți cu un partener de viață fără să fiți căsătoriți), sau Verwitwet (văduv), sau Geschieden (divorțat), sau Dauernd getrennt lebend (trăiți separat de partener – sunteți despărțiți de partener). La rubrica Seit (din data de) precizați data de când vă aflați în situația civilă dată.

PUNCTUL 2 : Angaben zum/zur Ehepartner/in oder Lebenspartner/in – Datele soțului/soției dumneavoastră sau a partenerului/partenerei dv. de viață.

Completați rubricile după modelul care v-a fost prezentat mai sus, la Punctul 1. Dacă sunteți singur/ă, văduv/ă, divorțat/ă sau despărțiți de partener/ă sau de soț/ie atunci lăsați cea de-a doua rubrică necompletată sau tăiați cu o linie acest spațiu.

PUNCTUL 3Angaben zum Zahlungsweg – Informații privind datele bancare

Aici trebuie să adăugați datele bancare unde doriți să primiți alocația de stat. Trebuie să treceți numărul de IBAN, pe care îl găsiți pe cardul bancar sub forma DE11 2222 3333 4444 55, BIC-ul și numele instituției bancare care v-a eliberat cardul. Datele acestea le găsiți pe cardul bancar. (Bank, Finanzinstitut – ggf. auch Zweigstelle). Dedesubt aveți două căsuțe:

 • Bifați în prima căsuță doar în cazul în care datele bancare aparțin persoanei de la Punctul 1.
 • Bifați căsuța a doua în cazul în care datele bancare aparțin unei persoane diferite față de cea trecută la Punctul 1. În acest caz, veți completa alături numele persoanei căruia aparțin datele bancare.

PUNCTUL 4 : Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person (z. B. Steuerberater, Rechtsanwalt, etc.) – Decizia nu îmi este necesară mie, ci o altei persoane)

La acest punct completați doar dacă aveți un avocat, contabil sau o altă persoană autorizată care se ocupă de problemele dumneavoastră (ex. avocat, contabil). În lipsa acestuia, lăsați spațiul necompletat.

PUNCTUL 5 : Angaben zu Kindern – Informații referitoare la copii

Veți completa aici datele copiilor care primesc deja o alocație de stat. Pentru fiecare copil completați:

 • în prima coloană: numele și prenumele
 • în a doua coloană: data de naștere a fiecărui copil (Geburtsdatum)
 • în treia coloană: sexul copilului (Geschlecht), W – fată, M – băiat
 • în ultima coloană: filiala Familienkasse unde este înscris fiecare copil și numărul de dosar al acestuia (Kindergeldnummer)

Punctul 6 : Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden – Se vor avea în vedere următorii copii.

La acest punct trebuie să completați datele celorlalți copii de care răspundeți, cum ar fi copiii care locuiesc cu foștii parteneri. Spre exemplu copiii rezultați din căsnicii sau relații anterioare, care sunt în custodia fostului/fostei partener/e, iar alocația de stat este primită de aceștia. Sistemul de completare la acest punct este asemănător cu Punctul 5.

Urmează apoi să scrieți data, să semnați formularul, atât dumneavoastră – persoana de la Punctul 1, cât și partenerul dv. – persoana de la Punctul 2.

Astfel, prima parte a formularului este completată. Urmează acum să descărcați formularul Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld. În acest formular veți trece datele copiilor în numele cărora aplicați solicitarea alocației de stat. Pentru fiecare copil în parte completați un nou Anlage Kind. Dacă depuneți actele pentru alocația a trei copii, trebuie să descărcați și să completați trei documente de tipul Anlage Kind. Formularul Anlage Kind îl puteți descărca din linkul atașat mai jos, la care aveți adăugată și o a doua legătură pentru versiunea în română a documentului.

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kg1-anlagekind_ba013117.pdf https://www.arbeitsagentur.de/datei/kg1-ro-anlagekind_ba014081.pdf

Rubrica aflată în partea stângă, sus nu trebuie completată. Începeți direct cu Punctul 1.

PUNCTUL 1. Angaben zum Kind – Informații despre copil

Prima dată este obligatoriu să treceți numărul de identificare al copilului – Identifikationsnummer (am dezbătut mai sus ce este acesta). Dacă copilul încă nu a primit acest Identifikationsnummer, atunci îl puteți solicita direct de la Finanzamt. Aveți nevoie doar de certificatul de naștere al copilului, dacă copilul este născut în Germania, iar dacă copilul este născut în altă țară, veți avea nevoie și de dovada de înregistrare de la primărie – Anmeldung sau Meldebescheinigung. Articolele următoare vor oferi informații și despre aceste documente.

Mai apoi vi se cer anumite informații despre copil. Formularul în limba română este destul de explicit. Aveți nevoie mai întâi de numele de botez al copilului, alături de acesta notați numele de familie (doar dacă acesta diferă de al dumneavoastră). Adăugați apoi data nașterii, locul nașterii, sexul și naționalitatea copilului (W dacă e fată, M dacă e băiat, rumänisch dacă e român, moldauische dacă este moldovean). Continuați cu adresa copilului, doar în cazul în care copilul locuiește la o adresă diferită de a dumneavoastră. În această ultimă situație, va trebui să specificați motivul pentru care copilul are o altă adresă.

PUNCTUL 2. Kinderschatfsverhältnis– Relația copilul cu persoanele specificate în formular

Aici doar bifați căsuța care vi se potrivește situației dv. La ultima parte a acestui punct, unde vi se cer informații despre cealaltă persoană, completați doar dacă locuiți cu altcineva (de exemplu bunicii copilului sau alte rude de diferite grade, bona, tutori). Aveți spațiu special dedicat completării datelor acestor persoane.

PUNCTUL 3. Angaben für ein volljähriges Kind bzw. für ein Kind, das in Kürze das 18. Lebensjahr vollenden wird – DATELE COPILULUI ÎN CAZUL ÎN CARE SE APROPIE DE MAJORAT

Se completează doar datele care se potrivesc copilului și se adaugă actele aferente.

De la Punctul 4 și până la Punctul 7 sunt descrise anumite situații. Bifați doar dacă vi se potrivește una dintre cele menționate.

La sfârșitul acestui formular scrieți data și semnați dumneavoastră și copilul, în cazul în care acesta este major.

Ultima etapă pentru a avea o cerere completă pentru Kindergeld, este descărcarea adeverinței pentru angajatorul dumneavoastră sau a partenerului dumneavoastră. Deși alocația de stat este un drept al copilului, ca emigrant în Germania, este obligatoriu ca măcar una din persoanele care îngrijesc copilul, și care sunt trecute în primul formular la Punctul 1 și 2, să fie angajate sau să își fi înființat o mică firmă (așa zisa Gewerbe). În cazul în care una din persoanele de la Punctele 1 sau 2 sunt angajate, acest ultim formular/adeverință, trebuie trimis către angajator, pentru a fi completat de către acesta. Dacă una din persoanele de la Punctele 1 sau 2 lucrează prin intermediul unui Gewerbe, atunci va trebui să completeze personal această adeverință și să atașeze actele doveditoare ale activității pe care o desfășoară. În lipsa acestui ultim formular, Familienkasse NU va finaliza cererea.

După aprobarea cererii dumneavoastră, institutul responsabil cu alocația de stat – Familienkasse, poate să ceară periodic actualizarea unor acte. Este obligatoriu să actualizați actele necesare de fiecare dată când vi se solicită acest lucru. În caz contrar, alocația de stat va fi oprită pe termen limitat, nelimitat sau chiar anulată!

Adeverința către angajator o puteți descărca din linkul următor: https://www.romde.eu/documente/pdf/036/Arbeitgeberbescheinigung.pdf

Alte acte necesare obligatorii, pentru un dosar complet, sunt:

 • Certificatul de naștere al copilului. Dacă copilul este născut în Germania, atunci veți avea un Geburtskunde für Kindergeld (certificat de naștere special pentru Kindergeld). Acesta se depune obligatoriu în original. Dacă copilul este născut în altă țară, atunci atașați copie după certificatul său de naștere, plus traducerea în limba germană (realizată de către un traducător autorizat). În România se eliberează certificate de naștere internaționale, pe care le puteți depune fără a mai fi necesară o traducere a acestora.
 • Copii realizate după actele de identitate ale persoanelor trecute la Punctul 1 și 2.
 • Copie realizată după Anmeldung sau Meldebescheinigung.
 • În mod obligatoriu să atașați toate cele 3 formulare, completate și semnate.
 • Atașați actele doveditoare ale situațiilor particulare pe care le-ați marcat.
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul.
 • Decizie de divorț, dacă este cazul.
 • Certificat de naștere al celorlalți copii, dacă este cazul.
 • Certificat de deces al partenerului, dacă este cazul.
 • Acte de studiu a copiilor școlari sau studenți.

Trimiteți actele împreună cu formularele, într-un plic mare, la cea mai apropiată Familienkasse. Puteți găsi adresa cu ușurință, căutând pe Google.com Familienkasse și codul poștal unde locuiți. Dacă cererea trimisă este incompletă, veți primi în scris, o notificare de la Fmilienkasse, în care se va specifica ce trebuie să adăugați. De obicei vi se oferă un termen pentru a trimite completările necesare. Dacă nu vă încadrați în acel termen, dosarul se anulează și trebuie să o luați de la început. Dacă realizați că nu vă încadrați în termenul oferit, doar sunați la ei și solicitați o prelungire.

Sper că v-am fost de folos cu acest articol. Dacă doriți să completăm împreună alte formulare, scrieți pe adresa de E-mail revistatimpulgermania@yahoo.com și specificați care formular vă interesează.

 • sursa fotografiei reprezentative – Gerd Altmann din Pixabay
 • sursa fotografiilor din articol – screenschots din formulare pdf

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *