Să fii femeie e simplu! Multiculturalism, feminism și identitatea de gen

Dezvoltarea multiculturalismului aduce cu sine o serie de elemente critice pe care dorește să le reevalueze. Specificul în detrimentul particularului și generalul în detrimentul universalului conturează o parte din ceea ce reprezentantele feminismului au îmbrățișat cu ardoare. Cât de acută mai este poziția femeii în societatea europeană când valul discriminărilor de gen inundă întregile forme social-politice? Privind precum Ianus bifrons, cu un cap înspre trecut și cu unul înspre viitor, vom putea observa cum se produce trecerea de la sufragetele începutului de secol XX, la femeia președinte din Argentina anului 1974, și la mai recentele variațiuni de gen.

Toate aceste evenimente istorice de dată recentă nu fac decât să ne demonstreze viteza cu care egalitatea dintre femeie și bărbat a fost dobândită și depășită în sânul Europei.

Sursă: https://www.vwt.org.au/feminism-sartorial-statements/

Pe principiul toleranței și al acelui anything goes (atâta vreme cât nu cauzează vreun rău aproapelui), feminismul este acceptat în mai toate formele sale. Posturile de conducere sunt atribuite în funcție de
competență, muncile specific masculine sunt îndeplinite și de femei, plata se face în mod egal, fără considerațiuni de gen.

Simone de Beauvoir spunea că nu te naști, ci devii femeie, o afirmație în care putem întrevedea, printr-o analogie ideatică, filosofia pe care se bazează diferențe genurilor umane: fiecare se naște pentru a deveni ceea ce aparențele și interfețele sociale ajung să îl definească. Avatarul social este astfel forma înfrânată a identității. Dispune limbajul de un resort definitoriu sau trebuie să se îmbogățească prin acceptarea și înțelegerea diversității? Este societatea europeană suficient de tolerantă pentru a opera cu noile aspecte ale filosofiei morale și cu multiplele identități?

Aș sugera că, faptul care acutizează problematica toleranței multiculturale și individuale este întinderea limitelor care par să provoace o (re)adaptare a principiilor conservatoare. Ne putem referi, pentru o mai clară exemplificare, la multitudinea de genuri acceptate – șaizeci și patru la număr. Sistemul binar tradițional se pare că nu mai satisface nevoile identităților contemporane, legătura între vorbitori trebuie să se realizeze, iar codul lingvistic trebuie îmbogățit. Mișcarea feministă, dimpreună cu valorile sale dobândite, au fost acceptate de către Occident și rolul acestei mișcări a rămas unul la care ne raportăm precum la una cu rol inițiator în discursul lansat împotriva heterosexualului de gen masculin, cu piele albă, ce domină lumea.

În uriașa masă a globalizării, internetul, educația și reprezentarea vizuală au făcut ca variațiunile de gen să-și găsească gemeni și semeni. Tradiționalele bariere ale genurilor primare, bărbat și femeie, au fost depășite. În descoperirea multiplelor forme pe care un gen uman le poate avea, limbajul a devenit însă lacunar și insuficient. S-au născocit etichete și termeni în dorința de afirmare și susținere a semenilor. Criza de exprimare, acceptare și înțelegere a aproapelui a depășit limitele terminologice. Acronime, expresii, termeni umbrelă sau termeni compuși au venit în ajutorul definirii individualității și sănătății mintale a fiecărui individ. Personali, nuanțați și complecși, toți acești termeni descriu calități și stări dintre cele mai diverse, în încercarea de a acoperi o plajă cât mai largă a diferențelor.

Sursă: https://www.freepik.com/free-vector/gender-neutral-movement_7971784.htm


Să fii femeie a devenit foarte simplu în anul 2021. Mai dificil este pentru cei care s-au identificat drept AMAB, boi, femme, FTM, genderfuck, nonbinar, sex, al treilea gen, transmasculin ș.a. Politicile diferențelor au căpătat o amploare tot mai mare în interiorul Uniunii Europene, generând chiar acțiuni legale și administrative. Pe teritoriul Germaniei, documentele oficiale, dar nu numai, conțin și o a treia căsuță pentru bifarea genului. Poți fi bărbat, femeie sau divers. Ce se ascunde sub opțiunea divers?
Toate cele peste șaizeci de genuri cărora Steffen Königer, ministru al partidului AFD din Germania, li s-a adresat membrilor într-o întâlnire parlamentară, în încercarea de a sublinia numărul crescut al lor. Identificarea genurilor umane a reprezentat pentru conservatorul de stânga o acțiune laborioasă, al cărui efect nu poate decât să complice firescul în accepțiunea sa tradițională. Exemplul său a nuanțat discrepanța dintre oprimare și emancipare, articulând, totodată, aspectul conservatorismului non-pluralist. Accentuarea acerbă a diversității a stârnit un val de replici pro și contra. Pe cât de liberă este acum exprimarea în spațiul german, pe atât de fulminantă este ridicarea partidelor conservatoare din dizgrația în care căzuseră.

Sursă: http://jump.eu.com/we-need-to-be-braver-women-challenge-gender-identity-and-the-silencing-of-feminist-discourse/

În relație cu libertatea de exprimare se află gândirea de tip politic corect. Care sunt limitele gândirii corecte? Identificarea limitelor gândirii corecte devine un aspect ideologic ce depășește limitele obiectivului. De curând, Marieke Lucas Rijneveld, scriitoare olandeză, a anunțat retragerea sa, în urma acțiunii unei activiste, din poziția de traducător al operei Amandei Gorman. Pielea albă și non-binarismul au calificat-o, în viziunea activistei Janice Deul, drept incapabilă să traducă cartea unei scriitoare de culoare.

Marieke Lucas Rijneveld
Sursă: https://www.theguardian.com/books/2020/mar/22/the-discomfort-of-evening-by-marieke-lucas-rijneveld-review

Revenind la aspectele pluralismului pe care le menționam anterior, am putea specifica că acesta reprezintă un concept pe cât de difuz pe atât de cuprinzător, cu atât mai mult cu cât, în interiorul său se intersectează abordările și expresiile cele mai variate ale multiculturalismului, feminismului și identității de gen. Ce au însă în comun cele trei concepte? Ei bine, ele se întind dinspre generalizare și universalitate înspre individualitate și fragmentare. Unicitatea este termenul cheie ce are capacitatea de a desluși procesul social, politic și cultural în care contemporaneitatea se descrie. Dictoanele de tipul: fii tu însuți! Fii unic! capătă contur legal și formă politică la nivel european. Feminismul devine global, iar multiplele forme ale genului uman transcend dihotomiile gândirii dualiste.

Sursă imagine reprezentativă: https://learn.uvm.edu/blog/blog-education/complexities-of-gender-identity

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *