Scriitorul Vasile Coroban– un arbitru într-o lume a arbitrarului

Scriitorii sunt veșnicile lumânări , care ard în lumea creației,împărtășind sentimente, lumină, liniște și adevăr. În operele lor se ascund elemente arhetipale, ce semnifică viața. Orice scriitor este o valoare supremă, incontestabilă. În lumea lor mă simt liberă, găsind esteticul răspuns la oricare întrebare.

Prin exemplaritatea atitudinii sale constant neconformiste de cavaler al ideii culturale, Vasile Coroban a salvat prestigiul intelectual și a evocat o altă imagine posibilă a românului basarabean. A fost o personalitate a timpurilor, a oamenilor, care cultivau frumosul, precum sugera el: ,,Viața trece, cărțile rămân. [Opere ale autorului: despre literatura veche şi cea clasică – Reflecţia moral-filozofică şi observaţia psihologică la Gr. Ureche, M. Costin şi I. Neculce; Cronicarul Ion Neculce. Viaţa şi opera (1956); Vasile Alecsandri. Viaţa şi opera (1957); Dimitrie Cantemir – scriitor umanist (1973); Creaţia lui M. Eminescu în şcoală (1980), despre literatura universală şi despre literatura contemporană: Studii şi articole de critică literară (1959); Pagini de critică literară (1971); Studii, eseuri, recenzii (1980); Romanul moldovenesc contemporan (1969, ediţia întâi; 1974, ediţia a doua, revăzută); Studii de teorie a literaturii (1979); Scrieri alese (1983)]. Anume în acest segment de timp se concentrează valori literare şi artistice româneşti fără egal: este perioada de aur a poeziei cu cele patru piscuri: Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia. Este vorba şi de E. Ionesco, M. Eliade, E. Cioran. Între aceşti semănători de lumină Vasile Coroban- savantul, doctorul habilitat în filologie, profesorul, autorul de manuale, îndrumătorul de cadre pe tărâmul cercetării, criticul şi istoricul literar, va promova orientarea spre vasta cultură umanistă. El a deschis noi tărâmuri ale gândirii și m-a transpus total în acel univers al scriitorilor eterni. Vasile Coroban s-a aruncat cu tot sufletul, plin de gimnastică mintală și a promovat adevărata valoare a poporului basarabean. 

Vizitând satul scriitorului cu multe amintiri și urmând pasul corobanesc lăsat ca moșternire pe ulițele baștinei , am descoperit bunele lui calități, principii și porniri. Am aflat că nu stingea niciodată flacăra victoriei , ce ardea în interiorul lui, oferindu-i putere: ,,Creația presupune, în primul rând, spontanietate ,inspirație liberă, logică vie a narațiunii”- menționa ilustrul.

Traversând lumea politicii, istoriei și literaturii împreună cu alesul scriitor-Vasile Coroban, pot afirma că a depus mult efort pentru a reliefa spațiul etno-cultural dintre Nistru și Prut. Era în lumea lui, cea mai frumoasă, care trebuie păzită și apreciată. El a abordat teme deosebite, ce m-au făcut să meditez asupra simbolurilor acestui pământ: ,, creator, dascăl, icoană, sacrificiu, glie, testament”, ele sunt durabilitatea și mângâierea neamului nostru sacru.

Acest om-promotor a pus în valoare poezia demnității umane, a dezlegat fronturile imaginare. Astfel, critica literară a constituit pentru el o salvare morală,o supapă devastatoare, dar, totuși, oferindu-i posibilitatea unui act de punere în lumină a adevăratelor valori.

Prin oceanul său, numit viață, Vasile Coroban a construit o bărcuță a timpului, a literaturii, a istoriei. Ea trece pe la fiecare din noi, dăruindu-ne patriotism, respect și iubire. Răsfoind atent critica literară și simțind fiecare literă, l-am întâlnit pe Coroban, care menținea eterna flacără a biruinței ca Scriitor,Om și Valoare. El este o legendă de care suntem mândri și pe care o purtăm în inimile noastre.

      Fiind tânăra care vede curcubeul frumosului în creație, am responsabilitatea de a transmite viitoarelor generații dragostea sacră pentru asemenea scriitori precum Vasile Coroban. Scriitorii împreună cu opiniile și viziunile fructuoase sunt o hrană spirituală pentru societatea însetată de valorile umane: Dreptatea, Adevărul și Bunătatea. Viața noastră de azi și dintotdeuna are nevoie de exemplul înțelepciunii și forței de luciditate ale unor asemenea minți.

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *