Ziua Unirii Basarabiei cu Regatul României – 27 martie 1918

O frumoasă basarabească, emigrată în Italia, în urmă cu foarte mulți ani, doctor în literatură, suferă și luptă pentru mult încercata, Basarabia. Bucuria fraților noștri de peste Prut a durat foarte puțin, din 27 martie 1918, când Basarabia s-a unit cu Regatul României și a devenit o provincie, până în 28 iunie 1940. Atunci, un ultimatum al guvernului sovietic, care urmărea punerea în aplicare a pactului Ribbentrop-Molotov, a fost adresat României. Prin acest act, se cerea cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică. România a cedat și după 48 de ore, Basarabia a trecut sub administrația sovietică. De atunci, basarabenii luptă pentru reîntoarcerea „Acasă”, în România. Iată, durerea Tatianei și a confraților ei!

Traducerea este dedesubt

L’articolo in italiano

„Alle porte dell’Europa nella fantasmagorica Repubblica Moldova regnano la povertà e la morte, la mala gestione e il caos politico in tempo reale per niente fantasmagorica. Secondo dati non ufficiali, il sistema medico nella Repubblica di Moldova attualmente opera con un deficit del 40% del personale specializzato per la terapia intensiva. Per coprire questa lacuna, ci vorrebbero almeno 20 anni e che, in questo intervallo, nessuno dei medici che lavorano ora dovrebbe lasciare il sistema…Nemmeno in pensione. Una terra che ancora deve pagare l’amaro contributo del passato storico europeo, delle alleanze che si tramandano nel tempo, patti scellerati e convenienze vicendevole delle forze politiche mondiali. Eppure quel 27 marzo 1918 emana una luce unica di quel momento felice e premonitore della nazione romena, la luce che conteneva il germoglio vivo della nascita di un nuovo paese sulla carta dell’Europa, la Romania, patria di tutti gli romeni. Non abbiamo mai rinunciato alla nostra lingua, alla nostra Patria storica, alla nostra fede. E non si tratta di convenienza, di desiderio della sopravvivenza o qualche altro beneficio, si tratta della dignità di coloro che non possono accettare l’ingiustizia storica e l’opportunismo di coloro che sanno cogliere e sfruttare a loro favore il sogno della ragione delle masse uscite da uno sradicamento dell’identità ancora in vigore esercitato per lunghi decenni dal socialismo reale. La Riunificazione della Repubblica Moldova con la Romania resta unica soluzione per evitare la complicità con una classe politica criminale e irresponsabile in un momento tragico della storia europea, per dissociarsi dal male e dall’ingiustizia, chi sa se una volta tanto si potrebbe farlo, almeno provarci, per dire: „Ho osato.”

Autore: Tatiana CiobanuLa porțile Europei

La porțile Europei, în fantasmatica Republica Moldova, domnește sărăcia și moartea, bolnava gestiune și haosul politic în timp real, în niciun caz fantasmatic. După datele non-oficiale, sistemul medical în Republica Moldova, în prezent, lucrează cu un deficit de 40%, al personalului specializat pentru terapia intensivă. Pentru acoperirea acestei lacune, ar trebui cel puțin 20 de ani și în acest interval de timp, niciun medic care lucrează acum n-ar putea lăsa sistemul sanitar…nici la pensie.

Basarabia plătește erorile trecutului

Un teren care încă trebuie să plătească amarul contribut al trecutului istoric european, ale alianțelor care se formează în timp, pactele alese și conveniențele fiecărei forțe politice mondiale! Dar totuși, acel 27 martie 1918, emană o lumină unică a acelui moment fericit și premonitor al națiunii române. Este o lumină care conține muguri vii ai nașterii unei noi țări pe harta Europei, numită România, patria tuturor românilor.

Păstrarea limbii române

Nu am renunțat niciodată la limba noastră, la Patria noastră istorică, la credința noastră. Și nu este vorba despre conveniență, de dorința de supraviețuire sau alt beneficiu. Este vorba despre demnitatea celor care nu pot accepta nedreptatea istorică și oportunismul celor care știu să culeagă și să exploateze, în favoarea lor, visul motivat al maselor ieșite dintr-o dezrădăcinare de identitate încă în vigoare, exercitată de-a lungul deceniilor de socialism real.

Speranța într-o reunire

Reunirea Republicii Moldova cu România, rămâne unica soluție pentru evitarea complicității cu o clasă politică criminală și iresponsabilă, într-un moment tragic din istoria europeană, pentru disocierea de rău și nedreptate, cine știe dacă vreodată s-ar putea face, cel puțin trebuie încercat, pentru a putea spune: :”Am îndrăznit.”

Traducerea: Camelia Morda Baciu

Categoria: Actualitate

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *