Simpozion de comemorare -Gheorghe Năstase

Ieri , 28 .12.2020, s-au împlinit 35 de ani de la trecerea în neființă a marelui geograf Gheorghe Năstase, personalitate marcantă care a pus bazele geografiei istorice la Iași și care, a îmbinat pentru prima dată, geografia umană cu cea fizică.

Gheorghe I. Năstase s-a născut  pe data de 16 februarie  în anul 1896 în satul Hristici din Moldova  și a fost politician, geograf, cercetător, profesor universitar la Universitatea  ,, Alexandru Ioan Cuza ” din Iași. A urmat școala primară în satul natal, școala gimnazială la Soroca, iar în anul 1915 a absolvit cursurile Școlii Normale din Cetatea Albă.

Gheorghe I. Năstase a fost un erudit care cunoștea mai multe limbi străine, franceza, germana, rusa, ucraineana, poloneza,  a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie din Iași, iar în anul 1924 a terminat  și  Facultatea de Științe devenind  licențiat în Geografie.

În anii 1924-1926 Gheorghe Năstase își pregătește doctoratul la Sorbona, însă din cauza problemelor de sănătate  ale soției,  se va întoarce în țară și își va susține teza de doctorat în anul 1932, cu titlul ,,Peuce – contribuții la cunoașterea fizică și omenească a Deltei Dunării în antichitate”, iar de la 1 iulie 1932 devine profesor universitar.

Profesorul Gheorghe Năstase a fost recunoscut și pentru activitatea sa politică, a fost delegat deputat în Sfatul Țării, a votat pentru Unirea Basarabiei cu România, a fost secretar în comisia agrară, a făcut parte din delegația moldovenilor  basarabeni  la Conferința de Pace de la Paris din 18 ianuarie 1919, a participat la Primul Război Mondial, a susținut învățământul românesc,  iar la Congresul I de la Chișinău din 20 mai 1917, Gheorghe Năstase a  militat pentru deschiderea școlilor moldovenești în toate satele : ,,Școala este cel dintâi mijloc de regenerare al moldovenilor, prin urmare, să se deschidă încă la 1 septembrie școli moldovenești în toate satele și să se introducă în mod obligatoriu alfabetul latinesc”.

 Pentru spiritul patriotic și conștiința națională, pentru convingerile sale politice, Gheorghe Năstase a fost arestat la 15 august 1948 și eliberat după 11 luni de detenție, fără proces.

În ce privește cariera științifică, fiind  primul  geograf cu pregătire istorică  din cadrul Catedrei de Geografie, Gh.I.Năstase  a avut un rol decisiv în dezvoltarea învățământului superior geografic ieșean.

 Activitatea didactică a emeritului profesor a cuprins mai multe ramuri și   s-a concentrat, în special, pe scrierea unor publicații, predarea cursurilor în domeniu, coordonarea lucrărilor practice, îndrumarea tezelor de licență și doctorat.

,,Gheorghe I. Năstase  a fost un mare patriot, un magistru exemplar și un model de dăruire, o complexă personalitate geografică, cu cunoștințe profunde de geografie umană și geografie fizică. Ne revine datoria de a-i păstra neștearsă amintirea, mai ales în rândul tineretului și al oamenilor de știință, din tot spațiul românesc, relevând meritele sale științifice, didactice și patriotice ieșite din comun” (I.Donisă , A.Ungureanu , N.Barbu)

Societatea de Geografie ,,Gheorghe Năstase ”din Republica Moldova în colaborare cu Societatea Geografică din România au adaptat activitatea la contextul pandemic  și au realizat online un simpozion de comemorare numit ,,Gheorghe Năstase- Glorie eternă, Recunoștință perpetuă” , în care s-au prezentat lucrări de o valoare incontestabilă și la care au participat peste 60 de profesori.

Felicitări organizatorilor și colaboratorilor, îi mulțumim doamnei Serafima Roșcovan  pentru invitație și o felicităm pentru toate inițiativele frumoase și activitățile deosebite pe care le organizează .

Mulțumim, de asemenea, domnilor profesori  dr. Viorel Paraschiv și Constantin Gheorghiță din Iași, pentru materialul ,,Gheorghe Năstase, Ioan Donisă – geografi eminenți și patrioți ai neamului” pe care  îl puteți vizualiza pe pagina de facebook a SGR , filiala Iași.

https://www.facebook.com/sgr.filialaiasi?cft[0]=AZWX7qif1wpCkM5U1yK8nak4V4tfdLJZBpYKx6565M6dCNw159s565LEaOocVZaSv_UUd2hHnUdbbXZ5gMDEvT0GS8CGrHYsgN05jVkpB3xU_ajZSnIn7N-Rzukuz6ZfkOdDL7-kQmpx4iiy1pI2Quiz&tn=-UC%2CP-R

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *