Poduri culturale Québec – România – Republica Moldova

(version en français ci-dessous)

Prin crearea revistei locale „Timpul – Quebec”, sunt inaugurate poduri culturale transatlantice între Quebec (Canada) – în America de Nord – și România și Republica Moldova – în Europa.

Acest proiect trilingv – eminamente voluntar și pe termen lung – va fi hrănit de obiectivul principal de a declanșa sinapse artistice între creatorii celor trei habitate culturale.

Pentru cititorii din Quebec (francofoni și anglofoni), este important de menționat că româna este limba oficială a României și a Republicii Moldova (fosta regiune istorică a României). Pentru cititorii vorbitori de limbă română, trebuie precizat că în provincia canadiană Quebec singura limbă oficială este franceza, dar există și o minoritate istorică anglofonă, cele două limbi oficiale ale Canadei fiind engleza și franceza.

O astfel de apropiere se realizează mai ușor prin traduceri literare, limba română devenind liantul cultural indispensabil cu franceza și engleza.

Fiecare fragment literar al unui autor din Quebec va fi însoțit de o traducere în limba română, în timp ce textele în română vor fi traduse în franceză sau în engleză (sau în ambele limbi).

Acest import/export cultural va oferi o mai mare vizibilitate internațională și o înțelegere reciprocă mai profundă.

Brevitatea textelor selectate și numărul lor foarte limitat per autor (1-3 poezii, 2-3 paragrafe) obligă la o selecție foarte riguroasă, dar care poate deveni o sursă de calitate a acestui florilegiu virtual.

Invit colaboratorii, voluntarii și autorii de toate orizonturile să trimită spre publicare propriile creații sau fragmente semnificative și pline de sens din opera unor autori clasici sau contemporani. Aceste extrase ar trebui să fie libere de drepturi sau însoțite de autorizația de traducere și publicare.

Cornéliu Tocan

Ponts culturels Québec – Roumanie – République de Moldavie

Par la création de la revue „Timpul – Quebec” („Le Temps – Québec”), on inaugure des ponts culturels transatlantiques, entre le Québec, au Canada, en Amérique du Nord, et la Roumanie et la République de Moldavie, en Europe.

Ce projet trilingue – éminemment bénévole et de longue haleine – sera nourri par l’objectif principal de déclencher des synapses artistiques entre les créateurs des trois habitats culturels.

Pour le lectorat québécois (francophone et anglophone), il est important de mentionner que le roumain est la langue officielle de la Roumanie et de la République de Moldavie (ancienne région historique de la Roumanie). Pour le lectorat roumanophone, on précise que dans la province canadienne du Québec la seule langue officielle est le français, mais il y a aussi une minorité historique anglophone, les deux langues officielles du Canada étant l’anglais et le français.Un tel rapprochement est plus facilement réalisable par la voie des traductions littéraires, le roumain devenant ainsi le liant culturel indispensable avec le français et l’anglais.

Chaque extrait littéraire d’un auteur québécois sera accompagné d’une traduction en roumain, tandis que les textes en roumain seront traduits en français ou en anglais (ou dans ces deux langues).

Cette importation/exportation culturelle offrira une meilleure visibilité internationale et une compréhension réciproque plus profonde.

La brièveté des textes retenus et leur nombre très limité par auteur (1-3 poèmes, 2-3 paragraphes) oblige à une sélection très rigoureuse, mais qui peut devenir une source de qualité de ce florilège virtuel.
J’invite les contributeurs, les bénévoles et les auteurs de tous les horizons de soumettre en vue de publication leurs propres créations ou des extraits significatifs et signifiants de l’œuvre d’auteurs classiques ou contemporains. Ces extraits devraient être libres de droits ou accompagnés de l’autorisation de traduction et publication.

Cornéliu Tocan

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *