Reţeaua de Mentorat pentru Profesori, PARESCO

„Cum arată astăzi şcoala, va arăta mâine ţara.” (Spiru Haret)

         

Viziunea Reţelei de Mentorat

 • Şcoala ca pol de dezvoltare pentru comunitate

Vrem să creăm comunităţi în care Şcoala este spaţiul unde oamenii se simt cu adevărat fericiţi şi lucrează la potenţialul lor înalt creator. Concepem Şcoala ca pol de dezvoltare pentru comunitate, mai ales pentru comunităţile rurale, dar nu numai.

 • Profesorul: lider-mentor-coach în procesele de transformare umană şi socială

Profesorul – lider, mentor, coach – deţine un rol cheie în acest proces prin impactul pe care îl are în transformarea umană şi socială. Profesorul ca lider, mentor, coach exprimă transformarea rolului şi profilului profesorului în contextul actual şi în societatea viitorului. Profesorul – lider, mentor, coach este un actor şi un facilitator al învăţării, schimbării şi inovării în mediul în care activează. A valoriza şi a împuternici profesorul ca om resursă, ca lider pentru şcoală şi pentru comunitate este scopul principal al acestui proiect.

 • Profesorul – lider al emancipării şi modernizării unei comunităţi

O societate progresează prin educaţie de calitate, adică prin extinderea nivelului de cunoaştere şi conştientizare a cetăţenilor ei. Primii care contribuie la ridicarea nivelului de dezvoltare al unei ţări prin educaţie sunt profesorii. Meseria de profesor, având o dimensiune transformaţională profund umană şi spirituală, necesită vocaţie şi abilităţi de leadership. Un lider autentic nu este cel care are cei mai mulţi adepţi, ci este cel care creşte oameni cu o mentalitate de lideri, acompaniindu-i să devină arhitecţi conştienţi şi responsabili ai propriei lor vieţi. Un profesor, ca lider autentic este cel care acompaniează o persoană (indiferent de vârstă) să iasă din mentalitatea de „victimă” (a familiei, a sistemului, a societăţii etc.) pentru a-şi asuma autonomia şi responsabilitatea pentru propriul drum.

 • Educaţia – prioritate de dezvoltare strategică

 Credem în puterea educaţiei şi a învăţării de a schimba profund destine personale şi sociale şi de a spori calitatea vieţii noastre. Credem în acea educaţie ca proces dinamic de învăţare, dezvăţare şi reînvăţare pe tot parcursul vieţii, în acel sens al educaţiei care te ajută să găseşti răspunsuri şi resurse de creştere în interiorul tău (educo-educare = a creşte, a extrage din interior). Extindem sensul ideii de educaţie prin integrarea cunoaşterii şi conştientizării (ca proces de autocunoaştere şi căutare a înţelepciunii), inspiraţi de conceptul clasic al vechilor greci. Promovăm educaţia atât în sensul de acumulare de cunoştinţe generale şi de specialitate, cât mai ales în sensul antrenării minţii şi formării unui set de meta-competenţe necesare creării viitorului dezirabil (cunoaşterea de sine; autonomia; autodisciplina; gândirea sistemică; gândirea de tip design; gândirea antreprenorială; gândirea focusată pe soluţii; gândirea filosofică etc.).

Viziunea în care credem:

 • Şcoala ca pol de dezvoltare pentru comunitate şi pentru ţară.
 • Profesorul – lider, mentor, coach în procesele de transformare umană şi socială.
 • Profesorul – lider al emancipării şi modernizării unei ţări.
 • Educaţia – prioritate de dezvoltare strategică.

Cum lucrăm pentru a concretiza viziunea Reţelei de Mentorat?

Reţeaua este fundamentată pe:

 • programul de leadership coaching pentru profesori-mentori;
 • parteneriatul dintre şcolile din proiect şi şcolile asociate;
 • echipele de experţi din proiect ca echipe-reţea;
 • modul de lucru transversal, interconectat, sistemic.
 • Programul de leadership coaching pentru profesori-mentori

Credem că meseria şi misiunea de profesor, având o dimensiune profund umană şi spirituală, necesită vocaţie şi abilităţi de lider. Pentru un lider este esenţial să parcurgă o dublă călătorie: o călătorie interioară, menită să exploreze ce se află în el însuşi pentru a trezi energia creatoare necesară călătoriei lui în lume. Profesorul este cel care învaţă şi se dezvoltă continuu din interior spre exterior pentru a putea da mai departe.

În acest sens, am creat un program de pregătire pentru profesori-lideri-mentori-coach, conceput ca un program de leadership pentru dezvoltarea resurselor umane din şcoală. În acest sens, prin programul de mentorat oferim profesorilor, timp de un an, acompanierea necesară pentru a-şi realiza misiunea şi viziunea identificate.

Prin programul de pregătire pentru profesori-mentori şi reţeaua de mentorat din proiectul PARESCO, profesorii au şansa de a antrena abilităţide leadership coaching transferabile în multiple contexte de viaţă profesională şi personală. În acest program, profesorii parcurg un proces de conştientizare, de dezvoltare personală, profesională şi de leadership pentru ca, la rândul lor, să poată acompania colegi, elevi, părinţi în acest proces de creştere şi transformare umană.

Programul de pregătire pentru profesori-lideri-mentori-coach include mai multe tipuri de activităţi cheie precum: cursul de mentorat; workshopuri de leadership-coaching; workshopuri de comunicare în mediul online; sesiuni individuale de mentorat-coaching; sesiuni de lucru în peer-mentoring (parteneriate de creştere); sesiuni de practică mentor-mentee; activarea şi extinderea Reţelei de mentorat pentru profesori.

Folosim termenul „profesori” la masculin, în sensul generic şi consacrat al cuvântului, fără a ignora feminizarea profesiei în sistemul de învăţământ preuniversitar.

În acest proces de concretizare a viziunii Reţelei de Mentori pentru Profesori vor fi implicaţi, în mai multe etape, toţi actorii relevanţi pentru sistemul şcolar: profesori, elevi, părinţi, comunitatea extinsă.

Prima etapă se adresează profesorilor şi managementului şcolii, ca şi creatori ai culturii organizaţionale a şcolii. Această primă etapă presupune parcurgerea unui proces de leadership coaching pentru un an (intervalul aprilie 2020-aprilie 2021), proces în care participanţii antrenează componentele de bază ale unei culturi de leadership coaching (gândirea sistemică, viziunea, misiunea, leadershipul personal bazat pe valori, practică reflexivă, învăţare experienţială, autocunoaştere), pe care le integrează în activităţile cotidiene din cadrul şcolii.

 Cum arată Reţeaua de Mentorat pentru Profesori în 2020?

Reţeaua de mentorat, formată în principal din 60 de profesori-mentori şi 200 mentee (profesori şi elevi) din şcolile partenere în proiect, contribuie la crearea unor şcoli atractive şi incluzive, cu scopul reducerii abandonului şcolar în mediul rural. Reţeaua de mentorat a fost creată prin finaţare europeană (POCU/74/6/18/18/106294) în cadrul proiectul PARESCO, aplicant Asociaţia Infojus, în parteneriat cu şase şcoli gimnaziale din judeţul Iaşi: localităţile Sineşti, Storneşti, Valea Seacă-Topile, Larga Jijia, Popeşti şi Gârbeşti.

Reţeaua de Mentorat este o comunitate de profesori-lideri-mentori-coachi care transformă şcoala în pol de dezvoltare pentru comunitate şi pentru ţară. Reţeaua de mentori va genera efectul de sinergie ca şi creştere exponenţială pentru partenerii din proiect, şcolile asociate şi comunitate.

Procesul actual de schimbare, început în martie 2020, nu este doar despre a dobândi nişte abilităţi de lucru în mediul online. Este despre autoreflecţie şi reinventare, ceea ce va face diferenţa între a alege să parcurgi un proces de schimbare incremental, obişnuit (în cadrul paradigmei existente) şi a decide să parcurgi un proces transformaţional (schimbarea de paradigmă în care gândeşti şi profesezi, conectarea cu viitorul).

Prin Reţeaua de Mentorat şi programul de leadership coaching pentru profesori-mentori propunem un parcurs de învăţare-schimbare transformare şi reinventare în care profesorii conştientizează şi activează oportunităţile de creştere pe care le au, pentru o mai bună cunoaştere de sine şi asumare a misiunii lor.

 Cum va arăta Reţeaua de Mentorat în 2030?

Antrenarea pentru rolul de profesor-lider-mentor-coach este un proces continuu de dezvoltare personală şi profesională. Acest proces este nu doar despre a şti şi a face mentorat, ci despre A Fi Mentor, adică a trăi în rezonanţă cu o anumită viziune şi gândire de tip leadership, cu un set de valori, abilităţi, atitudini specifice profesorilor-mentori, ca lideri inspiraţionali şi transformaţionali pentru organizaţie (şcoală), pentru comunitatea profesională, pentru comunitatea în care lucrează.

În 2030, ne-ar plăcea să povestim că Reţeaua de Mentorat şi Programul de Leadership Coaching pentru profesori-mentori s-au rafinat şi s-au extins la nivel naţional ca model de dezvoltare a resurselor umane din şcoli. Acest model a contribuit la schimbarea viziunii asupra rolului şcolii şi al profesorului în dezvoltarea societăţii româneşti prin educaţie. Astfel, putem afirma că reforma (sau revoluţia) educaţiei a fost posibilă printr-un leadership autentic, bazat pe valori umaniste, care a creat instituţii şi a schimbat oamenii. Şi fiecare dintre noi a contribuit la această mişcare prin creşterea propriului nivel de leadership, proces început prin acest proiect.

           

           

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *