Programul „Traista cu sănătate”: poveste pentru copii despre o viață mai sănătoasă

Programul educațional Traista cu sănătate – premiat de Comisia Europeană cu premiul I, la categoria Healthy Lifestyle Cities

La Bruxelles, în 2 martie 2021, inițiativa educațională Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși a câștigat premiul I, la categoria Healthy Lifestyle Cities, în cadrul EU Health Award. Premiul a fost acordat de Comisia Europeană orașelor care au avut inițiativa de a promova un stil de viață sănătos în rândul copiilor. Acest premiu subliniază rolul vital al orașelor, ONG-urilor și școlilor în întărirea democrației participative și a implicării civice în sănătatea publică. El vine în contextul în care, pe 4 martie, se marchează Ziua Mondiala a Obezității, zi adresată conștientizării epidemiei globale de obezitate.

Programul Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși a plecat de la nevoia acută de educație în domeniul nutriției sănătoase. În ultimii 40 de ani, în lume, obezitatea și supraponderalitatea au crescut de 10 ori (1), iar în România, evoluția prevalenței excesului de greutate în perioada 2012-2018 a crescut alarmant la copii (2). Studiul nostru a inclus circa 15.000 de copii și a evidențiat că prevalența obezității în 2018, în comparație cu 2012, s-a dublat în zonele urbane (de la 9 la 16%) și a crescut de 4 ori în zonele rurale (de la 3 la 12%). La noi, 1 din 4 copii sunt supraponderali sau obezi, precum și aproximativ 50% dintre adulți.

Inițiativa orasului Iași, premiată de Comisia Europeană, face parte din Programul Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși și se intitulează Educarea copiilor pentru un stil de viață sănătos, având la bază tradițiile locale. Acest proiect, finanțat de Primăria Municipiului Iași, a fost implementat, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Iași în anul școlar 2018-2019, în 20 de școli. În cadrul său, 4000 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani, au beneficiat de lecții de nutriție care au avut ca suport educațional pachetul pilot Traista cu sănătate. Activitățile au cuprins evaluarea nutrițională a copiilor, ateliere pentru părinți, concursuri, cursuri pentru profesori și conferințe. Ca urmare a acestei ințiative, prevalența obezității în rândul copiilor din Iași a scăzut cu 2% doar într-un an.

Despre Programul „Traista cu sănătate”

Programul „Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși” a fost lansat la Iași, în 14 iunie 2012. Acesta implică comunitatea și care are ca scop dezvoltarea unor comportamente sănătoase privind alimentația și stilul de viață, având la bază tradițiile culturale locale. Inițiatorul programului este Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, profesor de Fiziopatologie și comportament alimentar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Programul Traista cu sănătate – Tradiţii sănătoase pentru copii sănătoşi (Healthy traditions for healthy children) a fost inclus, în 2012, în cea mai mare mişcare de prevenţie a obezităţii din copilărie din lume, EPODE (Ensemble, Prévenons L’Obésité des Enfants) International Network, alături de peste 40 de programe, din cinci continente şi 29 ţări (3, 4, 5, 6).

Mesajul programului, bazat pe pachetul educaţional Traista cu sănătate –  comportamentul alimentar sănătos la copii (7, 8), s-a dovedit a fi unul de succes la nivel local şi internaţional. Traista cu sănătate şi poveştile cu cei trei ieduţi – Subţirel, Mijlocel şi Voinicel – au o mare forţă educativă, copii învăţând fără dificultate, pe baza jocurilor şi poveştilor. La Forumul Global al Obezităţii (Global Obesity Forum), New York 2012, Programul Traista cu sănătate a fost recompensat cu premiul I pentru cel mai bun videoclip despre activităţile programului de prevenţie a obezităţii la vârsta copilăriei.

Metodologia Programului „Traista cu sănătate”

Metodologia Programului Traista cu sănătate se bazează pe cei patru piloni ai programului EPODE: angajament politic, parteneriate public-private, marketing social şi evaluare.

Angajamentul politic este esenţial pentru implementarea programului în comunitate. Implicarea factorilor locali reprezintă vârful de lance pentru reușita programului. Obţinerea unui rezultat optimal în domeniul prevenţiei obezităţii necesită implicarea populaţiei, fapt care motivează această intervenţie. Până în prezent, Programul Traista cu sănătate a obţinut susţinerea oficială a cinci primării din judeţul Iaşi: Municipiul Iaşi şi comunele Miroslava, Ciurea, Tomeşti şi Aroneanu. În fiecare primărie, există un responsabil (manager) al programului. Activităţile de formare ale unui stil de viaţă sănătos s-au desfăşurat în unităţile şcolare din localităţile participante.

Parteneriatele public-private sunt încurajate să participe la program, pentru a susţine activităţile cu resurse financiare sau non-financiare, cum ar fi cunoştinţe sau produse. Angajamentul partenerilor privaţi este formalizat printr-un document semnat. Din experienţa EPODE (5), motivele menţionate pentru implicare partenerilor privaţi au fost: fonduri monetare, o locaţie pentru a afişa mesaje sănătoase, posibilitatea de a se manifesta ca parte a comunităţii, sensibilizarea realizată de programul EPODE şi oportunitatea de a ajuta la adaptarea activităţilor de prevenţie. Colaborarea cu partenerii publici este deosebit de valoroasă, de asemenea, aceştia reprezentând resurse de cunoştinţe şi expertiză. De exemplu, implicarea organizaţiilor comunitare de asistenţă socială, care au experienţă în lucrul cu copiii şi adolescenţii cu statut socio-economic scăzut; studenţii asistă în colectarea de date; asociaţiile de părinţi ajută la organizarea activităţilor; dieteticienii şi medicii de familie sunt implicaţi în colectarea de date din cadrul evaluării nutriţionale şi pentru creşterea gradului de conştientizare local.

Marketingul social. Tehnici de marketing social sunt folosite pentru a dezvolta şi difuza mesajele sănătoase la diferite grupuri ţintă. Aceste mesaje sunt dezvoltate de echipa centrală de coordonare, experții utilizând date din literatură şi experienţa dobândită. Mesajele se referă la un comportament specific sau la un factor determinant al comportamentului sănătos şi sunt adaptate pentru un grup specific (în funcţie de vârstă ori statutul social-economic). Obiectivele mesajelor sunt de a responsaliza, mobiliza, sensibiliza sau informa segmentul ţintă din comunitate. Grupurile ţintă sunt, spre exemplu: elevii (diferite grupe de vârstă), părinţii, profesorii, profesioniştii din educaţia preşcolară şi medicii de familie. Mesajele sunt simple, se concentrează pe un singur comportament ţintă şi este consolidat prin activităţi practice şi resurse educaţionale (cărţi, CD-uri, filme, broşuri, buletine informative).


Figura 1. Materiale educaţionale din cadrul Programului Traista cu sănătate

Programul Traista cu sănătate are la baza un concept grafic original, bazat pe tradiţiile culturale locale (Figura 1). Unul dintre aceste elemente educaţionale este Traista cu sănătate, care reprezintă o traistă tradiţională, cu dungi în diverse culori şi care conţine elementele unui trai sănătos: apă curată, mâncare bună şi jocuri sportive! Pornind de la basmul Capra cu trei iezi de Ion Creangă, personajele şi povestea au fost adaptate pentru a ne spune despre năzdrăvăniile ieduţilor (Subţirel, Mijlocel şi Voinicel), care nu vor să mănânce fructe şi legume, ci doar covrigei şi sucuri, spre marea supărare a caprei. Cu ajutorul trăistuţelor cu sănătate, a planşelor şi poveştilor, mesajele despre o alimentaţie sănătoasă şi necesitatea activităţilor fizice sunt transmise copiilor într-un mod amuzant. Elementele educaţionale de bază au fost publicate în pachetul educaţional Traista cu sănătate –  comportamentul alimentar sănătos la copii (7, 8). Marketingul social este realizat în cadrul unei campanii cu o durată de doi ani. Primăriile localităţilor participante sprijină multiplicarea pachetului educaţional (carte şi CD) şi a materialelor de campanie, pentru a fi distribuite cadrelor didactice din şcoli. Începând cu anul 2020, pe lângă pachetul educaţional şi filmele educaţionale, difuzarea mesajelor educative din cadrul Programului Traista cu sănătate se face şi pe pagina de website a programului www.traistacusanatate.ro.

Figura 2. Evoluţia prevalenţei supraponderalităţii (%) între 2012 şi 2019, la copiii cu vârste cuprinse între 3 – 12 ani participanţi la Programul Traista cu sănătate. A – mediul urban, B – mediul rural. N = 15000 copii.

Monitorizare şi evaluare. Echipa centrală oferă linii directoare şi instrumente de măsurare, colectând astfel informațiile necesare pentru evaluarea procesului şi a impactului. Datele cu privire la proces (activităţi implementate, satisfacţia managerului de program), indicatori de realizări (numărul de participanţi, activităţi, întâlniri, timpul petrecut în program) şi rezultatele (indicele de masă corporală, comportamentul sănătos), asociate programului comunitar sunt colectate de echipa locală şi trimise la echipa centrală de coordonare. Echipa centrală de coordonare analizează datele locale şi le diseminează fiecărei comunități, precum şi partenerilor locali şi naţionali.

 Rezultatele Programului Traista cu sănătate: 8 ani de experienţă

De la debutul din 2012, au fost evaluaţi antropometric (greutate, înălţime, circumferinţă abdominală) circa 15000 de copii. Măsurătorile antropometrice au reflectat o creştere a supraponderalităţii în perioada 2012-2017 şi o tendinţă de scădere a obezităţii după primii cinci ani de implementare a programului (Figura 2). Aceste rezultate sugerează necesitatea continuării activităţilor educaţionale şi de conştientizare a pericolului pe care îl reprezintă alimentaţia nesănătoasă şi excesul de greutate pentru copii.

Bibliografie

  1. NCD Risk Factor Collaboration (Mocanu V. member of NCD-RisC), Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. The Lancet. 2017; 390(10113):2627-26422.
  2. Mocanu V: Prevalence of overweight and obesity in urban elementary school children in northeastern Romania: its relationship with socioeconomic status and associated dietary and lifestyle factors. Biomed Res Int 2013: 537451, 2013.
  3. Borys JM, Le Bodo Y, Jebb SA, et al: EPODE approach for childhood obesity prevention: methods, progress and international development. Obes Rev 13: 299-315, 2012.
  4. Borys JMV, L.; Levy, E.; Vinck, J.; Edell, D.; Walter, L.; du Plessis, H. Ruault; Harper, P.; Richard, P.; Barriguette, A.: EPODE – A Model for Reducing the Incidence of Obesity and Weight-related Comorbidities. US Endocrinology 9: 32-36, 2013.
  5. Van Koperen TM, Jebb SA, Summerbell CD, et al: Characterizing the EPODE logic model: unravelling the past and informing the future. Obes Rev 14: 162-170, 2012.
  6. Vinck J, Brohet C, Roillet M, et al: Downward trends in the prevalence of childhood overweight in two pilot towns taking part in the VIASANO community-based programme in Belgium: data from a national school health monitoring system. Pediatr Obes 2015.
  7. Mocanu V: Traista cu sănătate – comportamentul alimentar sănătos la copii. Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2011.
  8. Mocanu V: Traista cu sănătate – Invăţăm şi ne jucăm, CD. Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2011.

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *