Viziuni, provocări, percepții intr-o manifestare pentru minte și suflet

În ziua de 5 iunie 2021, ora 10.00, la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” – Școala Primară ,,Mihail Kogălniceanu” are loc Simpozionul Județean ,,Provocări și abordări formative în învățământul primar actual. Învățătorul de astăzi-arhitect al sufletului de copil.” – Ediția I.

Parteneri ai acestui eveniment sunt Inspectoratul Școlar Județean Iași, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași, Universitatea ,,Alexxandru Ioan Cuza”  Iași, Muzeul ,,Mihail Kogălniceanu” Iași.

Rațiunea acestei manifestări este determinată de faptul că, în condițiile actuale, imaginea învățătorului comportă noi nuanțări. Întrebările și reflecțiile participanților  sunt generate de temerile în legătură cu menținerea la nivel optim a dimensiunii reale și în plan virtual a comunicării, propuneri de noi formule care să promoveze inteligența de toate tipurile, inclusiv cea peste medie, noi viziuni asupra unei paradigme raportată la societatea mileniului III, în condițiile în care învățătorul rămâne un deschizător de drum al unei călătorii care durează toată viața.

Agenda simpozionului reține teme atât pentru cadre didactice cât și creații ale elevilor. Menționăm între altele, teme ample precum ,,Modelul dascălului de ieri și de astăzi – puncte de vedere, constatări, analize, propuneri, comparații”. O altă sectiune constă în prezentarea unor exemple de bună practică în învățământul on-line. Elevii vor participa cu lucrări inspirate de tema ,,Dascălul prin ochi de copil” pentru clasele pregătitoare/clasele I si a II-a. O altă temă pentru clasele a III-a și a IV-a este ,,Portretul învățătorului” reprezentat prin creații literar-artistice. Vor avea comunicări într-o secțiune aparte profesorii asociați în activitatea din învățământul primar.

Ca invitați speciali sunt conf. univ dr. Bogdan Neculau, conf. univ. dr. Angelica Hobjilă , conf. univ. dr. Dorin Năstas, toți fiind cadre didactice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației ai Almei Mater ieșene, precum și  inspectori școlari generali și de specialitate, reprezentanți ai Casei Corpului Didactic.

Manifestarea marchează și aniversarea a 127 de ani de existență a Școlii Primare,, Mihail Kogălniceanu”, fapt considerat un memorabil gest de prețuire al  corpului de cadre didactice de Ziua Învățătorului. Acest moment prilejuiește exprimarea unui semn de mulțumire pentru foștii învățători ai colegiului și școlii primare menționate, care și-au încheiat cariera didactică, dar care rămân mentori spirituali ai colegilor în exercițiu.

Din partea Muzeului ,,Mihail Kogălniceanu”, unul din patronii școlii gazdă,  va exprima un mesaj doamna muzeograf-coordonator Mihaela Tudosă.

Reuniunea dascălilor eminescieni are ca moment distinct lansarea lucrării ,,Proiectarea didactică a lecțiilor. Ghid pentru învățământul primar” coordonată de prof. înv. Primar Dana Stoica Popovici. Simpozionul se desfășoară în direct și on-line și reunește peste 30 de lucrări care se vor constitui într-un volum util pentru antrenorii educativi din școala primară. Lucrările elevilor vor fi jurizate ulterior.

Publicat în Actualitate, EvenimenteRecomandat0 recomandări

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *